XminY Solidariteitsfonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 199.13

17 donateurs

XminY Solidariteitsfonds

 XminY solidariteitsfonds


XminY is een fonds dat ruim 40 jaar geleden is opgericht en altijd een kritisch en eigenwijs karakter heeft behouden. Het geld dat wij van onze donateurs ontvangen, wordt direct ter beschikking gesteld aan organisaties die op verschillende plaatsen in de wereld opkomen voor structurele maatschappij veranderingen op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied.

Door onze onafhankelijkheid van zowel overheid als bedrijfsleven zijn wij in de positie om volledig zelf te bepalen aan welke groepen wij steun verlenen, een vrijheid die veel andere Nederlandse fondsen missen.Wat doet XminY?

Wij steunen wereldwijd organisaties die op lokaal niveau werken aan een rechtvaardiger samenleving. De projecten die we steunen zijn erg divers. XminY steunt groepen die vaak te politiek gevoelig zijn voor de reguliere fondsen. Veelal kleine en beginnende initiatieven die we naast een financiële bijdrage, ook politieke steun geven. Het gaat om groepen en organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld politieke zelfbeschikking, landrechten, LGBT rechten, betere arbeidsomstandigheden, sociale voorzieningen, demilitarisering of andersglobalisering.

In de 40 jaar dat we bestaan, hebben we dan ook een uitgebreid netwerk opgebouwd van contacten met groepen en organisaties wereldwijd. Met hen hebben we een relatie van vertrouwen en ons contact is gebaseerd op gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij beschouwen onszelf als een actief onderdeel van de wereldwijde sociale beweging en de andersglobaliseringsbeweging.


Waarom?

Wij geloven dat problemen het beste op lokaal niveau kunnen worden aangepakt. Dat juist lokale groepen en organisaties het beste weten op welke manier en met welke methoden maatschappelijke veranderingen nagestreefd dienen te worden en hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden.

Wij geloven in het effect van de activiteiten van lokale organisaties. In mensen die creatieve manieren bedenken om hun samenleving wakker te schudden. Mensen die zich niet neerleggen bij de situatie waarin ze verkeren, ondanks de risico\'s die het met zich mee kan brengen in verzet te komen. Mensen die bovendien in staat zijn anderen te mobiliseren en enthousiast te maken. Mensen kortom die geloven dat een andere wereld mogelijk is en bereid zijn zich hier vol voor in te zetten!

Meer informatie kun je vinden op www.xminy.nl

Website: http://www.xminy.nl