Nederlands Albert Schweitzer Fonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 67.62

9 donateurs

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Do something wonderful
People may imitate it

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer: pionier en inspiratiebron
Albert Schweitzer won in 1952 de Nobelprijs voor de vrede. Hij was arts, filosoof, theoloog en organist, maar is vooral bekend omdat hij begin 20e eeuw het Lambaréné ziekenhuis bouwde in Gabon (Afrika). Hij wijdde er zijn hele leven aan. Door vele zieke mensen te helpen bracht hij zijn levensvisie in de praktijk: heb eerbied voor het leven en respecteer al wat leeft.

Albert Schweitzer vertaalde zijn idealen naar activiteiten onder het motto: niet alleen denken maar ook doen. Dat is ook waar de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) zich voor inzet: het leveren van een concrete bijdrage.

Wat doet Stichting NASF
Geïnspireerd door Albert Schweitzer, geeft de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) directe en lokale steun, door middel van een microgift, voor de duurzame ontwikkeling van kleinschalige, startende en particuliere initiatieven en projecten op het gebied van gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. Meer info

Microgift
Het NASF helpt lokale ontwikkelingsinitiatieven met een microgift of startsubsidie. Zo helpt het NASF op jaarbasis zo’n 30 projecten met een gemiddeld bedrag van € 5.000,-. Het NASF heeft direct contact met deze projecten, zodat de subsidies op de juiste plek terechtkomen.

Lokaal en kleinschalig
De projecten zijn duurzaam en zelfredzaam. Ze worden helemaal door de lokale bevolking opgezet en uitgevoerd. Daarom hebben de projecten een grote kans van slagen. Ze worden immers naar eigen behoefte en binnen de eigen context uitgevoerd.

Opstartfase
Het opstarten van dergelijke projecten is vaak het moeilijkst. De lokale initiatiefnemers beschikken vaak niet over de benodigde middelen. Hierdoor maken zij bij grote ontwikkelingsdonoren (nog) geen kans. Dankzij het startkapitaal van het NASF kunnen zij hun project toch beginnen.

Gezondheidszorg
Het NASF is ervan overtuigd dat goede gezondheidszorg een essentieel instrument is dat aan de basis staat van duurzame armoedebestrijding. Door in projecten de gezondheidszorg centraal te stellen wil het NASF een startpunt creëren voor duurzame ontwikkeling en economische zelfredzaamheid.

Website: http://www.nasf.nl