Tamam Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 360.39

16 donateurs

Tamam Nederland

Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet voor straatkinderen in Kaapstad (Zuid-Afrika). Tamam Nederland werkt daarbij samen met haar Zuid-Afrikaanse partner Tâmam Street Children Ministry. Samen werken we aan een betere toekomst voor de straatkinderen. Meer over wie wij zijn en wat wij doen leest u op www.tamamnederland.nl.

 

doelgroep en doelstelling

Onze doelgroep is dak- en thuisloze kinderen en jongeren en hun families. 

Ons doel is dat ze:

1.   van de straat af zijn en een veilige plek hebben om te wonen (een ‘thuis’).

2.   als mens tot hun bedoeling komen.

3.   hun verantwoordelijkheden in de maatschappij kennen en nemen, bijvoorbeeld als echtgenoot, ouder en werknemer.

 

Tamam is het Hebreeuwse woord voor ”Hier ben Ik!”.
Dat betekent dat de tegenwoordigheid van God je heel maakt en je laat zien hoeveel je waard bent.

 

Het gaat ons erom de mens in zijn geheel tot zijn of haar bedoeling te laten komen. Daarbij denken we holistisch: gezondheid en welzijn op lichamelijk, emotioneel, psychisch, spiritueel en sociaal-maatschappelijk gebied. Dit omvat onder meer:

·        afkicken van verslavingen

·        emotioneel-psychische genezing

·        herstel van zelfbeeld en eigenwaarde

·        herstel van relaties met familieleden

·        aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor het functioneren in de maatschappij en een gezonde levensstijl (resocialisatie)

·        aanleren van normen en waarden

·        onderwijs

·        stimuleren van gaven, talenten en creativiteit

·        hulp bij het vinden van woonruimte, opleiding en werk

 

We werken vanuit relaties. We willen niet alleen aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van straatkinderen door te werken aan duurzame verandering. Vanuit onze waarden en levensovertuiging willen we iedereen van onze doelgroep helpen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging.

 

 

Wat doen we (in het kort)
We zoeken de straatkinderen op straat op en proberen een relatie met ze op te bouwen. Dan nodigen we ze uit naar ons inloophuis de ‘Koffiekamer’. Daar werken we verder aan relaties. De straatkinderen krijgen koffie, een maaltijd en een stukje verzorging en we luisteren naar hun verhalen. We helpen de kinderen in contacten met instanties.

 

Een kind dat door ziekte of misdaad de straat verlaat, wordt door ons bezocht in het ziekenhuis of in de gevangenis. Pas als een kind zelf van de straat af wil, kunnen we het verder helpen.

Door deze aanpak jarenlang vol te houden, hebben we het vertrouwen van een groep straatkinderen gewonnen. Hierdoor kunnen wij positief aanwezig zijn in hun leven.

 

Straatkinderen/ jongvolwassenen, die dat willen, krijgen de mogelijkheid van de straat af te komen door middel van een opleiding en een programma voor afkicken en (re)socialiseren. We geloven in onderwijs als middel voor verandering. We bieden in eigen beheer een praktijkopleiding voor timmerman, waarbij een erkend diploma kan worden behaald. Zo werken we samen aan een duurzame verandering van hun leven.

 

 

In Zuid-Afrika zijn we door de overheid erkend als non-profit organisatie (registratie nummer 039-483-NPO). In Nederland zijn we een erkende stichting (KvK nr. 62853775). Bestuur en medewerkers van Tamam ontvangen geen salaris. De overheadkosten worden minimaal gehouden.

 

Website: http://tamamnederland.nl/