Stichting JIJ logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 27.48

1 donateurs

Stichting JIJ

Stichting JIJ

In 2010 is Stichting JIJ opgericht door twee ervaringsdeskundigen; Simone Storm en Saskia Lagerwaard. Zij waren er van overtuigd dat de zorg voor mensen met een eetstoornis verbeterd kan en moet worden. Zij bruisten van de ideeën en wilden heel graag hun ervaring met een eetstoornis positief inzetten om iets voor andere mensen met soortgelijke problematiek te kunnen betekenen.

Zij hebben hun eigen ervaring omgezet in een visie, waarbij gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid, laagdrempeligheid, eigen regie, intrinsieke motivatie, persoonlijke hulp op maat, anonimiteit en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten waren. Deze uitgangspunten zijn tot op de dag van vandaag nog steeds de pijlers waarop Stichting JIJ rust en zij vormen de basis van elke activiteit die Stichting JIJ heeft ontwikkeld en in de toekomst zal ontwikkelen. 

De zorg van Stichting JIJ biedt een aanvulling en versterking op de reguliere professionele hulp, voornamelijk in het voor- en na-traject van de ketenzorg, door samenwerking met organisaties zoals PsyQ en Human Concern. Stichting JIJ kan voor mensen een belangrijke eerste stap zijn om hulp te zoeken en bereikt met haar laagdrempelige aanbod mensen die door de reguliere zorg vaak niet (tijdig) worden bereikt. Bij Stichting JIJ kunnen de mensen zich voorbereiden en sterk maken om naast de begeleiding vanuit het JIJ-huis ook bij de reguliere zorg aan te kloppen. Daarbij komt dat er binnen de ketenzorg niet of nauwelijks nazorg wordt geboden. Hoewel de nazorg door de betrokken organisaties over het algemeen erg belangrijk wordt gevonden, wordt hier in de praktijk niet voldoende aandacht aan besteed, o.a. vanwege financiële overwegingen. Dit terwijl juist de nazorg essentieel is om terugval te voorkomen en cliënten te helpen bij terugkeer binnen de maatschappij.

Kortom, Stichting JIJ vult met haar aanbod de reguliere zorg aan, versterkt de effecten van het behandeltraject en neemt in een toenemend aantal gevallen een gedeelte van de reguliere zorg over. Naast zorg voor haar cliënten, biedt Stichting JIJ ook hulp aan naastbetrokken zoals ouders/familie, partner en vrienden. Deze groep wordt vaak over het hoofd gezien, maar zit vaak wel met vragen of behoefte aan steun, herkenning of advies. Stichting JIJ heeft verder nog een adviserende rol richting professionals die werkzaam zijn in de reguliere zorg. Denk hierbij aan (huis)artsen, docenten en therapeuten, omdat ook binnen deze groep nog vaak onduidelijkheid bestaat over de kenmerken en behoeften van mensen met een eetprobleem.

Website: http://www.stichting-jij.nl/