Fairfood International logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 309.74

49 donateurs

Fairfood International

Wie we zijn

Fairfood International werkt aan eerlijk en duurzaam voedsel voor iedereen. Fairfood ziet een toekomst voor zich met een voedselsysteem dat de hele wereld kan voeden, op een manier die de leefomgeving voor toekomstige generaties in stand houdt, mensenrechten respecteert en die zorgt voor een welvarende economie voor iedereen. Fairfood International is opgericht in 2002 en heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam, met kantoren in Berlijn, Johannesburg, Londen en San Francisco.

Onze missie

Fairfood’s missie is om de socio-economische omstandigheden van kwetsbare mensen in het wereldwijde voedselsysteem te verbeteren en het gebruik van natuurlijke grondstoffen te verduurzamen. We sporen bedrijven en overheden aan om de problemen op te lossen die invloed hebben op boeren, werknemers, consumenten en het milieu binnen productieketens.

Onze strategie

Onze strategie is om de positie van kwetsbare mensen in productieketens te versterken en bedrijven tot de verantwoording te roepen voor activiteiten die de internationale afspraken overtreden. Fairfood is ervan overtuigd dat eerlijke handel de levens kan verbeteren van miljoenen mensen die werken in de voedselproductie, en zo hun afhankelijkheid van hulp kan verminderen. Onze unieke aanpak combineert:

•    Onderzoek naar specifieke duurzaamheidkwesties die invloed hebben op kwetsbare mensen in de voedselproductieketen
•    Voedsel- en drankbedrijven direct betrekken bij het aankaarten van de problemen die wij blootleggen
•    Het besef vergroten en de publieke opinie mobiliseren om verandering te eisen
•    De capaciteit ontwikkelen van onze lokale partners en hen versterken om verandering in gang te zetten

Voor meer informatie: http://www.fairfood.org

Website: http://www.fairfood.org