Hulp Aan Papuas In Nood logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 223.29

15 donateurs

Hulp Aan Papuas In Nood

Stichting Hapin

(Hulp aan Papua's in nood)

Hapin steunt kleinschalige projecten die ten goede komen aan de inheemse bevolking van Papua. Omdat we uitgaan van de kracht van de Papua\'s ligt het initiatief bij henzelf.

We richten ons op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeenschappen op dorps- en wijkniveau, het beschermen van inheemse landrechten, en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen en cultuur zijn onderdeel van alle bovengenoemde thema’s. 

Bij de toekenning van financiële hulp en het monitoren van de projecten krijgt Hapin steun van lokale deskundigen.

Daarnaast verstrekken we ook studiebeurzen aan veelbelovende Papua-studenten, geven we schoolgeld aan vluchtelingenkinderen in Papua New Guinea en steunen we vier kindertehuizen.Website: http://www.hapin.nl