Trees For All logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 380.52

75 donateurs

Trees For All

Bij de vulkaan Mount Malindang op het eiland Mindanao in de Filippijnen herstelt Trees for Travel in samenwerking met de lokale bevolking het bos. Het nog resterend bos hoog op de hellingen heeft nog een hoge biodiversiteit. Dit wordt behouden door er een beschermende ring omheen te leggen.
De hogere hellingen zijn door de overheid al aangewezen als een ‘Natural Park’ in het jaar 2004, maar geld voor herstel was er niet. Door de bijdrage van Trees for Travel kon hiermee in 2008 worden begonnen. Het project begint op bescheiden schaal met 50 hectare per jaar met de mogelijkheid om uit te breiden, ook naar omliggende vulkanen.

Het Nationale Park heeft een oppervlakte van ruim 53 duizend hectares, waarvan maar ongeveer 33 duizend bebost is. In dit park wonen ook nog 4.000 families die onder marginale omstandigheden leven. De vroegere ontbossing heeft geleid tot grootschalige erosie, overstromingen en modderstromen, waaronder de landbouw in de lager gelegen gebieden erg te lijden heeft en heeft gehad.

Het project valt onder het Trees for All programma, waarin bomen geplant worden, de biodiversiteit wordt hersteld maar de gebonden CO2 wordt vooralsnog niet gecertificeerd, om zo het project betaalbaar te houden.

De lokale bevolking kweekt de bomen op en assisteert vervolgens bij het uitplanten. Een vijfde van het bos dat wordt aangeplant wordt gebruiksbos voor de lokale bevolking. 80% wordt toegevoegd als beschermd bos, waarin niet mag worden gekapt. Wel zal de lokale bevolking vruchtgebruik krijgen van dit beschermde bos. Dit houdt in dat ze er zaden en vruchten mogen verzamelen en andere producten die flora en fauna niet beschadigen zoals bamboestengels. De lokale bevolking is verantwoordelijk voor het beheer van dit bos en wordt ingezet bij de controle en het onderhoud. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding.
Het gebruiksbos mag vrijelijk door de bevolking gebruikt worden, maar wel volgens de FSC-normen van duurzaam bosbeheer. Dat wil zeggen dat voor elke gekapte boom en nieuwe boom moet worden teruggeplant en dat de kap gebeurt op een verantwoorde manier. Er wordt voorlopig geen FSC-keurmerk aangevraagd, vanwege de hoge kosten en het feit dat het bos niet voorbestemd is voor productiedoeleinden.

Heel bijzonder is dat Trees for Travel een fonds instelt dat gedurende 30 jaar elk jaar een bedrag uitkeert aan de lokale bevolking, mits het bos goed beheerd is. Naast dat de bevolking dus extra inkomsten heeft van de werkzaamheden die ze voor het project uitvoeren is de uitkering uit dit fonds een extra stimulans om het bos goed te beheren.

Website: https://www.treesforall.nl/