War Affected Childrens Fund logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 197.83

31 donateurs

War Affected Childrens Fund

Het traditionele landbouw project voor tienermoeders en voormalige kindsoldaten uit Noord Oeganda.

Project Omschrijving

Met het landbouwproject maken wij een éénmalige, één jaar durende investering in jonge oorlogsslachtoffer die zich in groepen georganiseerd hebben, zodat zij de kans krijgen om een inkomen te generen en om zo zelfstandig hun leven op te bouwen. De groepen bestaan voor een groot gedeelte uit voormalige kindsoldaten en tienermoeders, maar ze staan ook open voor oorlogsslachtoffers die nooit in de rebellengroep gevochten hebben. Wij leveren de groepen de juiste training en productiemiddelen zodat zij binnen de periode van één jaar op eigen voet verder kunnen. Momenteel hebben wij drie landbouwprojecten lopen die wij in samenwerking met onze lokale partnerorganisatie War Affected Children Association invoeren, maar dit willen wij in de nabije toekomst uitbreiden. De huidige projecten lopen in Awach subregio, in Patiko Ajulu subregio en in Opit, in de Lalogi Subregion. In elk gebied ondersteunen wij twee groepen.

Doelgroepen
Onze voornaamste doelgroepen zijn voormalige kindsoldaten en tienermoeders. Een voorwaarde voor onze hulp is dat de voormalige kindsoldaten en de tienermoeders zich georganiseerd hebben in een geregistreerde groep. Deze groepen worden op eigen initiatief opgericht om elkaar te helpen in hun economische ontwikkeling en hierin ligt ook hun kracht en bereidheid om samen te werken aan een beter leven. De zes groepen waar wij momenteel mee samenwerken bestaan elk uit gemiddeld dertig personen. Zeventig procent van de groepsleden zijn vrouwen en meisjes, waarvan de meeste kinderen hebben gekregen toen zij op zeer jonge leeftijd in gevangenschap zaten van het rebellenleger. De overgebleven dertig procent bestaat uit mannen, waarvan het grootste deel voormalige kindsoldaten waren. Hoewel het per groep verschilt, zijn ongeveer twintig procent van de groepen nooit als kindsoldaat gebruikt geweest. De groepsleden hebben per persoon gemiddeld vier familieleden die ook direct profijt hebben van dit landbouw project. Daarom helpen wij per groep ongeveer 150 mensen. Met de drie projecten die wij hebben lopen bereiken wij 900 mensen. Wij hopen dit in de toekomst uit te breiden.

Doelstellingen
Ons doel is om de agrarische productie van groepen voormalige kindsoldaten en tienermoeders zodanig te vergroten dat zij in hun eigen consumptiebehoefte kunnen voorzien en dat zij ook genoeg kunnen produceren voor de markt. Door de opbrengsten die zij verdienen met de marktproductie kunnen zelfstandig uit hun situatie van extreme armoede kunnen komen. Bovendien kunnen zij zowel door hun verhoogde productiviteit als door hun samenwerking met burgerbevolking bewijzen dat zij volwaardige leden zijn van de samenleving. Hierdoor zullen zij sneller geaccepteerd worden en uit hun situatie van sociaal isolement komen.

Training
In samenwerking met onze partnerorganisatie WACA leiden wij een aantal groepsleiders op tot trainers in microfinanciën (lenen en sparen), entrepreneurschap (zelf een klein zaakje opzetten) en agrarische training (productrotatie en gronderosie). De groepsleiders gaan vervolgens binnen hun eigen groep trainingen geven zodat de groepsleden leren hoe ze geld kunnen sparen, hoe ze van de groepsleden onderling geld kunnen lenen (saving and loan association), hoe ze het geld kunnen investering en hoe ze met hun landbouwgrond om moeten gaan. Ook leren ze wat basiskennis over boekhouding en marktonderzoek.

Productiemiddelen.
Als ze deze trainingen eenmaal achter de rug hebben geven wij elke groep de agrarische productiemiddelen zodat zij hun land veel effectiever te kunnen cultiveren. Elke groep krijgt vier ossen, één ploeg, honderd vijftig kilo aan zaaigoed en een aantal andere items zoals bijlen, plakhakken, pesticiden en laarzen die zij nodig hebben bij het cultiveren van hun land. Verder beloven wij hen om voor een periode van één jaar de medische kosten van het onderhoud van de ossen te betalen en hen ook bij te staan als er iets kapot gaat, zoals bijvoorbeeld een ploeg. Tenslotte bieden wij de groepen hulp bij het vinden van een juiste afzetmarkt en geven wij hen, als zij daarom vragen, één jaar lang advies over hoe zij het geld zo goed mogelijk kunnen benutten.

Verwachtte resultaten.
Met de training en de productiemiddelen kunnen de groepen binnen een periode van één jaar genoeg winst boeken om het project in het tweede jaar zelf te financieren en zelfs uit te breiden. Door de juiste investeringen zullen zij zo elk jaar weer net iets meer winst bieden dan de voorgaande jaren. Hierdoor kunnen zij langzaam uit hun situatie van extreme armoede komen. Bijvoorbeeld: door de training in microfinanciën hebben zij geleerd dat vooral in de eerste paar jaar de winst het beste geïnvesteerd kan worden in meer zaaigoed, meer ossen en meer ploegen.

Naast verdere investeringen op agrarisch gebied, zullen de groepsleden ook in staat zijn om met dit extra inkomen hun secondaire behoeftes te bekostigen, zoals schoolgeld en uniformen voor hun kinderen, medische kosten en kleren. Doordat de kinderen naar school kunnen hebben zij een kans op een betere toekomst.

Door de verhoogde productiviteit van de groepen en omdat de groepen ook leden hebben die geen voormalige kindsoldaten zijn zullen zij geaccepteerd worden door hun omringende samenleving en op deze manier zullen de groepen uit een sociaal isolement komen. Dit draagt weer bij aan de vredesopbouw en de reconciliatie in Noord Oeganda.

Website: http://www.thewacf.com