Vlinderstichting logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 812.31

159 donateurs

Vlinderstichting

Informatie over De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud en herstel van de vlinders en libellen. Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom vinden wij dat deze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden moeten zijn.

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Met onze kennis ondersteunen wij iedereen, van beleidsmakers tot natuurbeheerders en van gemeenten tot tuinliefhebbers, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Bij De Vlinderstichting zijn ongeveer 35 mensen in dienst. Ongeveer 5000 donateurs en bijna 2000 vrijwilligers steunen het werk van De Vlinderstichting. Over het hele land verspreid zijn er ongeveer 60 vlinder- en of libellenwerkgroepen die regionaal werkzaam zijn.

De Vlinderstichting werkt op verschillende manieren samen met verwante organisaties: met gegevensverzamelende organisaties in de VOFF (Vereniging Veldonderzoek Flora en Fauna, www.voff.nl); met andere soortenbeschermende organisaties in het Platform soortenbeschermende Organisaties PSO; met organisaties op educatief gebied in de VEN (Vereniging Educaties Nederland, www.venmail.info) en met andere vlinderbeschermende organisaties in Europa in Butterfly Conservation Europe (BCE, www.bc-europe.org)

Website: http://www.vlinderstichting.nl