Zinloos Geweld Tegen Dieren logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 605.85

43 donateurs

Zinloos Geweld Tegen Dieren

De stichting wil d.m.v een preventieve werking de mishandeling van dieren tegen gaan. Het is nimmer het doel van de stichting om een hetze richting een veroordeelde te ontketenen.

1. Een voorlichtingscampagne te voeren over zinloos geweld tegen dieren middels de onderstaande middelen en / of methoden:
- Voorlichtingsprogramma’s op basisscholen en voortgezet onderwijs. Hierbij speciale  aandacht voor de kinderen in de leeftijdcategorie 6 tot 18 jaar.
- Reclameposters op scholen, bibliotheken en andere openbare gebouwen.
- Stands en voorlichtingsmateriaal beschikbaar stellen voor evenementen.
- Reclame middels t-shirts, posters, caps en dergelijke.
- Voorlichtingsspots op televisie.verbetering dierewelzijn door het voeren van actie en politieke lobby.
- Het behouden en onderhouden van de internet website http://www.zinloosgewelddieren.nl/. Deze dient o.a. als ontmoetingsplek en informatiebron. Door middel van deze internet website kan de stichting contact onderhouden met haar sympathisanten.

2.Het werven van fondsen middels donaties, en reclame inkomsten. Deze fondsen worden aangewend voor de operationele kosten van de stichting en zullen verder besteed worden aan goede doelen. Tevens kan de stichting op ieder moment naar eigen inzicht zelf besluiten om een deel van de geworven fondsen aan te wenden om individuele doelen te steunen.

Website: http://www.zinloosgewelddieren.nl/