ZOA logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 566.03

87 donateurs

ZOA

ZOA wil in een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen bijdragen aan tekenen van hoop en herstel voor slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Wij werken vooral in fragiele staten.
 
ZOA is gespecialiseerd in de volgende sectoren:
•    Voedselzekerheid en het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud
•    basisonderwijs
•    schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne
 
ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.
 
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst.
 
Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder HERSTEL totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
 
Bij dit alles is het christelijk geloof onze motivatie.

Ga voor meer informatie naar www.zoa.nl

Website: http://www.zoa.nl