Nationaal Epilepsie Fonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 62.07

18 donateurs

Nationaal Epilepsie Fonds

Epilepsie. Wij weten wat het is

In ons land heeft een op de 150 mensen epilepsie. Het Nationaal Epilepsie Fonds zet zich al meer dan honderd jaar in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie.


Wat is epilepsie?

Epilepsie kenmerkt zich door aanvallen. Epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Aanvallen verschillen van persoon tot persoon. De één voelt vreemde tintelingen, hoort vreemde geluiden of staart een korte periode voor zich uit. De ander valt en gaat schokken met armen en benen.

Compleet beeld

Met epilepsie is een 'normaal' leven niet vanzelfsprekend. Door de aanvallen mis je soms letterlijk stukken uit je leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Om de ontbrekende stukken in te vullen, het beeld compleet te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Zolang epilepsie nog niet te genezen is, zijn er veel vragen te beantwoorden. Waardoor wordt epilepsie veroorzaakt? Waarom helpen medicijnen niet bij iedereen? Het Nationaal Epilepsie Fonds steunt wetenschappelijke onderzoeken die betere behandeling en genezing dichterbij brengen.

Voorlichting

Het Nationaal Epilepsie Fonds weet wat epilepsie is en is het aanspreekpunt voor iedereen die met epilepsie wordt geconfronteerd. Daarom geven we voorlichting via onder meer de website, brochures, dvd's en voorlichtingsbijeenkomsten.

Aangepaste vakantiereizen

Er zijn mensen met epilepsie die niet zonder speciale begeleiding op vakantie kunnen. Het Nationaal Epilepsie Fonds organiseert daarom speciale vakanties voor kinderen en volwassenen met epilepsie.

Hulpverlening

Het Nationaal Epilepsie Fonds geeft individuele financiële hulp aan mensen met epilepsie, bijvoorbeeld een bijdrage voor de aanschaf van aangepast vervoer of voor aanpassing van de woonsituatie. Daarnaast wordt financiële ondersteuning gegeven aan de patiëntenbelangenvereniging, Epilepsie Vereniging Nederland.

Even eruit dankzij een aangepaste vakantiereis van het Nationaal Epilepsie Fonds

Website: http://epilepsiefonds.nl