SOS Kinderdorpen logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 2,589.96

119 donateurs

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zorgt er al ruim 60 jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Want over de hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de zorg van hun ouders verliezen. Zij hebben geen basis om een toekomst op te bouwen.

 

Wij werken vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een thuis en een goede opvoeding binnen een veilige omgeving in hun eigen land. Ongeacht hun geloof, afkomst of huidskleur. In 540 SOS kinderdorpen groeien kinderen op bij hun SOS moeder samen met broertjes en zusjes. Daarnaast helpen onze gezinsversterkende programma's voorkómen dat kinderen er alleen voor komen te staan. Met deze unieke gezinsgerichte aanpak kunnen we in 133 landen verspreid over de hele wereld ruim 490.000 kinderen een solide basis geven. En daarmee een kans om zich te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan hun omgeving.

 

Wij kunnen dit werk doen dankzij de financiële steun en inzet van onze vrijwilligers, donateurs en partners. Hun bijdragen zijn van essentieel belang omdat onze hulp helaas nog heel hard nodig is. Alleen met blijvende steun kunnen wij nog meer kinderen een liefdevol thuis bieden.

 

http://www.youtube.com/watch?v=3AVfKJGxQA8


Website: https://www.soskinderdorpen.nl