Homeless Child logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 299.07

22 donateurs

Homeless Child

Homeless Child zet zich actief in om voorlichting te geven en fondsen te werven voor projecten in ontwikkelingsgebieden ten behoeve van straatkinderen.
www.homelesschild.org
Motto : “Geef een kind een kans en schep daarmee in de wereld balans”
In Nederland doen we aan voorlichting en organiseren we presentaties en evenementen, zodat we het bewustzijn voor het lot van straat(arme) kinderen kunnen verhogen en fondsen kunnen werven.
In Honduras steunen we de opvang van verlaten en verwaarloosde kinderen in programma’s die hen in staat stellen op den duur als zelfstandige volwassene weer deel uit te maken van de maatschappij.

Website: http://www.homelesschild.org