Amazon Fund logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 266.25

48 donateurs

Amazon Fund

Amaxon Fund
Amazon Fund’s missie is het behouden van Amazone natuur and cultuur. Door een combinatie van bevordering van bewustwording en van medeverantwoordelijkheid voor onze planeet streven wij naar het blijvend functioneren van Amazone flora en fauna als een aaneengesloten ecosysteem dat een natuurlijke woonomgeving biedt voor haar inwoners, voor nu en toekomstige generaties door:

- Milieu-educatie
- Onderzoek en veldstudie;
- Bevordering van kennis over bosproducten zoals van natuurlijke medicijnen;
- Bevorderen van ecotoerisme;
- Ondersteuning van locale en inheemse mensen bij hun basisbehoefte;


Onze projecten:

De milieueducatie projecten:
Zowel in Bolivia als Suriname zijn milieu-educatieprojecten in voorbereiding. Het betreft het opzetten van educatieprogramma’s voor kinderen, scholieren en studenten.

Bosproducten:
De nadruk ligt op medicinale en niet-hout producten en betreft teelt, toepassing en afname mogelijkheden.

Ecotoerisme:
Niet alleen ondersteunen wij lokaal niveau bij de uitbreiding en verbetering van ecotoerisme, Amazon Fund organiseert zelf ook reizen waarbij u kennis kunt maken met het Amazonegebied en onze projecten.

Schoon drinkwater voor dorp in Boliviaanse Amazone:
In de Biosfeer en Inheems Grondgebied Pilón Lajas ligt het afgelegen dorpje San Luis Grande. Daar bouwen we een watersysteem.

Meer weten, ga dan naar www.amazonfund.eu

Amazon Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Website: http://www.amazonfund.eu