Midwives4mothers logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,295.36

316 donateurs

Midwives4mothers

Veel levens van moeders en hun baby's kunnen gered worden als er bij de bevalling professionele hulp aanwezig is.

Midwives4mothers maakt zich sterk om professionele hulp bij de bevalling voor zoveel mogelijk vrouwen waar ook ter wereld mogelijk te maken, door:

  *   Het ondersteunen en versterken van (de positie van) verloskundigen;
  *   Het oprichten en ondersteunen van een professionele beroepsorganisatie voor verloskundigen;
  *   Het ondersteunen van verloskundigen door bijvoorbeeld bijscholing;

Twin2twin
Een succesvol project van midwives4mothers is twin2twin. In internationale publicaties en presentaties op internationale congressen wordt twin2twin geroemd als een innovatieve en succesvolle vorm van uitwisseling. In vergelijking met vele andere ontwikkelingssamenwerkingsprojecten is het ook zeer duurzaam en kosteneffectief. Veel van de expertise in het project wordt namelijk vrijwillig gegeven en er worden langdurige relaties aangegaan.

Kleinschalige projecten
Een belangrijk onderdeel van het twin2twin-project is het gezamenlijk opzetten van een kleinschalig project door twinkoppels.

Doel: meer aandacht genereren voor veilig moederschap en versterking van verloskundigen.

Website: https://www.midwives4mothers.nl


Voltooide projecten van Midwives4mothers

Save lives, empower midwives - maak 'twin'paar mogelijk om verloskundige zorg te verbeteren

Midwives4mothers

Doelbedrag € 1.250,00
Sierra Leone

Wetenschappelijk onderzoek (Lancet midwifery series) wijst uit dat de verloskundige de sleutel is tot veilige compassievolle geboortezorg wereldwijd. Naast elke zwangere hoort een verloskundige te staan. Maar wie staat er naast de verloskundige?
Midwives4mothers verbindt verloskundigen met elkaar als 'twins'; om zo van elkaar te leren en elkaar te versterken.

In ieder twinning project worden minimaal 12 verloskundige twin paren gekoppeld en ondersteund een gezamenlijk project op te zetten en uit te voeren. Aan het eind van het project presenteren zij hun project gedurende een eind symposium.

Twin paren (bijvoorbeeld één verloskundige uit Nederland en één uit Sierra Leone) sluiten zich aan bij een groep die 3x per jaar in een workshop ondersteuning krijgen in het op zetten van een gezamenlijk project. Kosten zitten vooral in de vlucht en de betaling van het projectteam. Alle deelnemende verloskundigen geven hun tijd vrijwillig aan het project en logeren bij elkaar. Per twin paar liggen de kosten dus aan de afstand tussen de twee landen.

Stichting midwives4mothers (m4m) is een zelfstandige stichting, voor en door verloskundigen. In 2010 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Vanuit de stichting worden twin2twin projecten opgezet en uitgevoerd. Bij een twin2twin-project is er wederkerige ondersteuning tussen Nederlandse verloskundigen en hun collega’s in landen waar de verloskundige zorg nog niet zo goed georganiseerd is. Dit doen ze voor een periode van 3 of 4 jaar.

Sterke, autonome verloskunde heeft een direct en positief effect op de uitkomsten en ervaring van de verloskundigen zorg. Doneer en help mee aan betere verloskundige zorg wereldwijd want vrouwen wereldwijd hebben dezelfde rechten wat betreft respectvolle en veilige geboortezorg. Vandaar ons slogan: Save lives, empower midwives!

 

 

Lees meer Lees minder