Stichting Maya logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 82.54

18 donateurs

Stichting Maya

Stichting Maya
Steunt sinds 2004 projecten in midden Nepal met als voornaamste doelgroep kinderen van arme boerenfamilies op verafgelegen locaties. De focus van ons werk ligt op basisonderwijs, gezondheidszorg en algemene ontwikkeling. We zetten zowel in op materiële als non-materiële hulp. We helpen bij de bouw van bijvoorbeeld scholen en bibliotheken maar ook van EHBO-posten en toiletten. Tegelijkertijd doen we aan kennisoverdracht aan Nepalese leerkrachten en lokale hulpverleners. Hiervoor maken we graag gebruik van Nederlandse vrijwilligers en stagiairs. Jaarlijks komen zo'n 35 mensen in Nepal hun schouders zetten onder projecten die Stichting Maya samen met lokale Nepalese organisaties uitvoert. Een absolute win-win situatie.

Website: http://www.mayafoundation.com/wp