Down Syndroom logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 743.45

173 donateurs

Down Syndroom

Waar gebruikt de stichting Downsyndroom het geld voor?

Het geld dat de SDS krijgt wordt  o.a. besteed aan:

  • verbeteren en uitbreiden van de collectieve belangenbehartiging voor alle mensen met Downsyndroom, hun ouders en familie;
  • werken aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met Downsyndroom door projecten op het gebied van wonen, arbeid, vrije tijd en vakanties;
  • in stand houden van onze  telefonische informatie- en advieslijn en helpdesk via e-mail;
  • geven van cursussen en trainingen over Downsyndroom
  • steunen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van Downsyndroom, adequate zorg en ondersteuning, en effectieve behandelingen;
  • ondersteunen van regionale SDS-kernen waar informatie over Downsyndroom geboden wordt voor en door lotgenoten; mogelijk maken van lotgenotencontact.
  • financieren projecten die de maatschappelijke zelfredzaamheid van mensen met Downsyndroom kan vergroten.
  • doen van onderzoek, met name over de beste ontwikkelingskansen.
  • ontwikkelen van informatiefilms die helpen om mensen met Downsyndroom meer maatschappelijke zelfredzaamheid te geven (film over bijvoorbeeld pubers of arbeid).

Voor meer informatie: www.downsyndroom.nl

 

Website: http://www.downsyndroom.nl