SPOTS logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 135.36

13 donateurs

SPOTS

Stichting SPOTS
De officiële doelstelling van Stichting SPOTS is: bescherming van bedreigde katachtigen. Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd waaronder veel (grote) wilde katachtigen. Stichting SPOTS richt zich op deze katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt. Belangrijke doelstellingen van Stichting SPOTS zijn voorlichting geven, het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en fondsen werven. Lees hier op welke wijze projecten in de praktijk ondersteund worden.

De naam SPOTS
SPOTS staat voor Save and Protect Our TreasureS maar verwijst ook naar de vlekken die bij vele katachtigen voorkomen en naar "in de spots zetten". Daarnaast staat SPOTS voor "plekken". SPOTS probeert via voorlichting en haar website aandacht te vragen voor die plaatsen op de wereld waar daadwerkelijk iets gedaan wordt voor natuurbescherming. Te denken valt aan projecten die je als toerist kunt bezoeken of vrijwilligersprojecten. Te vaak worden mensen gelokt naar projecten die ethisch niet verantwoord zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde farms waar je als toerist of vrijwilliger kunt knuffelen met welpen. De vraag is wat dit bijdraagt aan natuurbescherming maar ook, waar die jonge welpen uiteindelijk terecht komen als ze volwassen zijn. SPOTS probeert zoveel mogelijk aandacht te geven aan die plekken op de wereld die wel iets bijdragen aan natuurbescherming.

Waarom een stichting voor katachtigen?
Sinds 2007 is het aantal in het wild levende katachtigen wereldwijd vastgesteld op 36. Veel kattensoorten worden met uitsterven bedreigd. Enkele cijfers:
 
• Cheetah: minder dan 12.000.
• Jaguar: minder dan 50.000.
• Leeuw: 16.000 - 30.000.
• Luipaard: minder dan 500.000.
• Poema: minder dan 50.000.
• Tijger: minder dan 5.000.

Het is onmogelijk concreet iets te betekenen voor alle kattensoorten. Vandaar dat de focus van Stichting SPOTS op dit moment ligt bij het beschermen van de cheetah, de leeuw en de luipaard. Maar als "kattenstichting" gaat het lot van alle katachtigen ons natuurlijk aan het hart. Vandaar dat wij via onze website eveneens een soort platform willen vormen waar geïnteresseerden beschrijvingen van alle katachtigen terug kunnenvinden met, waar mogelijk, links naar beschermingsprojecten die zich voor die specifieke soort inzetten. Wij hopen op die manier een bijdrage te kunnen leveren in de bescherming van deze schitterende dieren.

Website: http://www.stichtingspots.nl