StartUp4kids Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 106.55

12 donateurs

StartUp4kids Foundation

StartUp4kids Foundation gelooft in een wereld waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom zet StartUp4kids zich al vanaf 2009 in om sociaal achtergestelde kinderen extra scholing te bieden op sociaal, financieel en persoonlijk vlak, zodat zij op eigen kracht hun dromen kunnen nastreven.

Onze werkwijze:
StartUp4kids initieert wereldwijd scholingsprojecten en biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten.

Onze focuslanden: 
Wij bieden extra scholing aan sociaal achtergestelde kinderen in Peru, Ethiopië, Oeganda, Guatemala, Nepal en Nederland.

Het lesprogramma: 
Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

Wat ons uniek maakt: 
Met een team van tien vrijwilligers en drie adviseurs zetten wij ons dagelijks in om scholingsprojecten te initiëren en fondsen te werven om deze met persoonlijke zorg en op transparante, effectieve en efficiënte wijze te besteden. 

Specifieke doelgroep: 
Wij focussen ons op sociaal achtergestelde kinderen zoals fysiek en geestelijk beperkte kinderen, kinderen uit rurale gebieden, weeskinderen en meisjes.

Duurzame kennisoverdracht: 
Ons lesprogramma is gebaseerd op ervaringsleer. Dit zorgt voor een blijvend verschil in de levens van de kinderen en in die van hun omgeving.

Extra support: 
Na de afronding van het lesprogramma blijven we de kinderen stimuleren via een online platform en het aanbieden van kennis over microfinanciering, crowdfunding, etc.

Website: http://www.startup4kids.nl/