Carelanka logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,272.71

227 donateurs

Carelanka

Als iedereen een ander een steuntje biedt, is iedereen geholpen!

Carelanka vindt dat mensen die minder snel gezien worden onze aandacht extra verdienen. Dit willen wij bereiken door het personeel en het management van de projecten te ondersteunen in hun werkzaamheden, in financiële zin en door –misschien nog wel belangrijker- kennisoverdracht.

Organisatie

Carelanka is een Nederlandse organisatie die in Sri Lanka meerdere projecten ondersteunt, waar mensen en kinderen met een beperking de hoofdrol spelen. De stichting werkt zowel in Nederland als in Sri Lanka met vrijwilligers. Lokaal personeel krijgt een inkomen naar Sri Lankaanse maatstaf.


Het bestuur heeft een adviserende en controlerende rol en komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Wij werken in Nederland met twee coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor beleid, financiën, promotie en vrijwilligersondersteuning. In Sri Lanka is een Nederlandse project manager aanwezig op de projecten. Zij ontvangt een onkostenvergoeding.


100 % van de geworven financiële middelen wordt direct besteed op de projecten. Bureau-, of reiskosten worden door de coördinatoren/bestuursleden zelf gedragen. Diverse bedrijven in Nederland doneren hun tijd, kennis of product ten behoeve van communicatie en fondsenwerving.

Fondsenwerving gebeurt in eerste instantie in Nederland: het bedrijfsleven, scholen, kerken, vermogensfondsen en particulieren ondersteunen Carelanka financieel. Tegelijkertijd wordt ook in Sri Lanka de fondsenwerving voor een project op gang gebracht. In de regel betreft het hier tijd, kennis of producten. Sponsoring in Sri Lanka vergt veel tijd en een groot netwerk.

Carelanka is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) In Sri Lanka wordt een accountantsverklaring opgesteld.


Werkwijze

Carelanka werkt nauw samen met lokale overheidsinstanties en relevante lokale organisaties. Op de projecten werkt Sri Lankaans personeel. Het personeel wordt geschoold door Sri Lankaanse instituten. Om het een succesvol project te laten worden is het van belang dat de projecten gedragen worden door de Sri Lankaanse maatschappij.

Wij werken vanuit de gedachte dat wij te gast zijn op het project. Het beleid begint dan ook met een exitstrategie.
Een Sri Lankaanse instantie legt bij ons een hulpvraag neer. Wanneer wij tot ondersteuning besluiten over te gaan, wordt er een beleidsplan geschreven. Meetbaarheid van de doelstellingen is essentieel voor de voortgang van het project, het welzijn van de betrokkenen op de projecten en voor onze sponsors.

Financiële ondersteuning en verrijking op het gebied van kennis gaan bij ons hand in hand. De project manager begeleidt het management en het personeel op de projecten bij het herinrichten van hun management.
Na een periode van meerdere jaren van intensieve begeleiding, treedt Carelanka stap voor stap terug en worden de verantwoordelijkheden teruggegeven aan de Sri Lankaanse organisatie. Laatste fase is dat wij een monitor rol vervullen om de kwaliteit van het project te blijven waarborgen.

Website: http://www.carelanka.nl


Voltooide projecten van Carelanka

Geef aan leerkrachten die kinderen helpen spreken

Carelanka

Doelbedrag € 400,00
Galle, Sri Lanka

De Boossa school, 12 kilometer ten noorden van de stad Galle, is een normale school metklassen van grade 1-11. In 2005 zijn wij, in samenwerking met onze lokale partner, deBoossa Aid Development Foundation, een Special Education Unit begonnen. Een klasvoor kinderen met een verstandelijke beperking. Veelal kinderen met het syndroom vanDown. Deze klas bestaat inmiddels uit 25 kinderen uit de omgeving van Boossa. Deleerkrachten krijgen regelmatig bijscholingen en vrijwilligers uit Nederland metverschillende competenties hebben veel kennis overgedragen.

Lees meer Lees minder


Ondersteuning verzorgenden bejaardentehuis Sri Lanka

Carelanka

Doelbedrag € 600,00
Wanduramba, Sri Lanka

Carelanka draagt de helft van de kosten van de salarissen van de twee medewerkers en ondersteunt de kosten van voeding. Voor de voeding is een sponsor beschikbaar. De bijdrage van Carelanka aan de salarissen van de twee stafleden bedragen, afhankelijk van de wisselkoers, ongeveer €600,--. Tot nu toe werden deze kosten uit algemene middelen betaald wat grote druk zet op de reserves van de stichting

Lees meer Lees minder