Stichting Lezen & Schrijven logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,480.17

91 donateurs

Stichting Lezen & Schrijven

Visie

Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht voor elk individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waarin alle burgers actief deelnemen.
 

Missie

Wij willen laaggeletterdheid structureel oplossen in Nederland. Dit kan alleen als iedereen zich bewust is van het belang van geletterdheid in werk en leven. Wij spreken daarom individuen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan op hun verantwoordelijkheid en bieden concrete oplossingen.

Voor deze missie vervult de stichting vier rollen:

  • De aanjager, die organisaties en individuen in de publieke en private sector stimuleert en activeert;
  • De communicator, die constante aandacht voor het thema vraagt;
  • De uitvoerder, die organisaties helpt hun verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen;
  • Het kenniscentrum, dat individuen en organisaties informeert over laaggeletterdheid en gerelateerde thema’s.


Onze activiteiten zijn er op gericht om:

  • de samenleving te laten inzien dat laaggeletterdheid zowel een belangrijk individueel als sociaaleconomisch vraagstuk is, nationaal en internationaal;
  • vraagstukken structureel, pragmatisch en gezamenlijk op te lossen door concrete projecten te starten;
  • krachten te bundelen door samenwerking tussen organisaties te stimuleren en/of zelf samenwerking tussen relevante spelers tot stand te brengen: van alfabetiseringsorganisaties tot overheidsinstellingen, van maatschappelijke organisaties tot bedrijven;
  • brede maatschappelijke aandacht voor geletterdheid te creëren, vast te houden en uit te breiden.

 

Doelstelling

Stichting Lezen & Schrijven is opgericht met als doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn. Het merendeel van onze activiteiten speelt zich af in Nederland. Andere landen, met name lidstaten van de Europese Unie, weten ons steeds vaker te vinden om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Website: http://www.lezenenschrijven.nl