ABC, belangenbehartiging alfabetisering logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 713.90

161 donateurs

ABC, belangenbehartiging alfabetisering

ABC is een stichting van en voor laag-geletterden in heel Nederland. In verschillende provincies  
zijn al afdelingen van ABC.

Belangen behartigen:

• opkomen voor de belangen van de groep laag-geletterden in NL
• laag-geletterdheid op de agenda van de gemeente, de provincie en de regering houden
• laag geletterdheid op de agenda van grote organisaties zoals de UWV en van bedrijven houden
• pleiten voor voldoende en goede lees-, schrijf- en reken cursussen

Stimuleren:

• laaggeletterdheid in de opleiding op de PABO’s
• scholingsaanbod en opleiding van docenten op de  ROC’s
• scholingsbeleid van bedrijven beïnvloeden
• wetenschappelijk onderzoek

Ontmoetingen organiseren:

• uitwisselen van ervaringen en ideeën met ambassadeurs
• ambassadeurs-dagen, deelnemers-dagen, ontmoetingen
  met docenten en het versterken van internationale contacten

Website: http://www.a-b-c.nu