VoorleesExpress logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 23,452.38

2149 donateurs

VoorleesExpress

VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Jaarlijks bereiken we meer dan 5500 gezinnen door heel Nederland.

 

We zijn actief door het hele land en altijd op zoek naar vrijwilligers, zodat we nog meer gezinnen kunnen bereiken!

Website: http://www.voorleesexpress.nl/


Lopende projecten van VoorleesExpress

Community vrijwilligers versterken

VoorleesExpress

Doelbedrag € 5.000,00
Nederland

De VoorleesExpress werkt jaarlijks met meer dan 5000 vrijwilligers. We willen met dit project nieuwe functies inbouwen in mijnvoorleesexpress.nl die er voor zorgen dat vrijwilligers elkaar nog beter kunnen helpen (online en offline) door hun kennis en ervaring te delen. Zo vormen we online een community en is er minder ondersteuning nodig vanuit de organisatie.

Lees meer Lees minder


Prentenboeken in alle talen

VoorleesExpress

Doelbedrag € 5.000,00
Nederland

We willen ouders in staat stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren in hun thuistaal en kinderen laten voelen dat hun thuistaal de moeite waard is en erkend wordt.

Met een donatie voegen we een bekend goed Nederlands prentenboek toe aan prentenboekeninalletalen.nl . Dit prentenboek voorzien we van minimaal 20 audiovertalingen . Zo kun je met het boek op schoot genieten van iemand die het prentenboek voorleest in de taal die je wilt. We stimuleren op deze manier ouders om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van VoorleesExpress

Gelijkwaardige samenwerking ouders en onderwijsprofessionals - twee films ter promotie

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren in taal. We zoeken samen naar een aanpak die past bij de ouders en het kind.

Samen met partners als Schools Cool, IMC Weekendschool, Actief Ouderschap en Verteltassen willen wij in beeld brengen wat het voor ouders én onderwijsprofessionals oplevert om te investeren in een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Het kost tijd en vraagt een andere mindset van leerkrachten, maar levert ontzettend veel op. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich meer betrokken en kinderen gaan zichtbaar beter presteren op school.

We willen twee filmpjes maken waarbij we best practices in beeld brengen. We portretteren twee scholen waar leerkrachten, schoolleiding en ouders erin slagen om elkaar te versterken en te zorgen voor een goede stimulering van kinderen. Juist ook diegene die niet makkelijk meekomen. We laten zien op welke manier zij dit voor elkaar gekregen hebben en hoe projecten als de VoorleesExpress hierin kunnen ondersteunen. 

Kinderen zitten maar 35% van de tijd op school. De rest zijn ze thuis, spelen met vriendjes of doen aan sport. Leren doen ze op school, maar juist ook daarbuiten. Om kinderen optimale onderwijskansen te geven is het belangrijk dat ook thuis een stimulerend leerklimaat is, en dat ouders zich capabel voelen om hun kinderen te ondersteunen in bijvoorbeeld taal. We zien dat nog steeds veel te veel kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Deze achterstand halen ze gedurende hun schoolcarrière haast niet meer in. Daarom doen wij, de VoorleesExpress, er alles aan om ouders te coachen.

Lees meer Lees minder


Voorleesexpress: Ieder kind zijn eigen boekenplankje

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat gezinnen, waar kinderen een taalachterstand hebben, een half jaar lang wekelijks thuis bezocht worden door een vrijwiller en samen met ze aan de slag gaat met boeken en taal.

We zien dat er veel gezinnen zijn waar het niet vanzelfsprekend is om boeken te lezen. Boeken die wij namens de VoorleesExpress in het gezin introduceren verdwijnen vaak bovenin een kast of raken kwijt. Erg zonde. Zo worden kinderen niet uitgenodigd om te gaan lezen. Samen met partners rondom de actie 'Geef een (prenten)boek cadeau' gaan we onderzoeken hoe we gezinnen die van huis uit geen leescultuur hebben kunnen verleiden om een mooi plekje in huis te maken voor kinderboeken.
We schenken ze enkele mooie boeken en laten ze kennis maken met de bibliotheek.
Daarnaast willen we 100 gezinnen een boekenplankje geven dat ze op verschillende manieren zelf kunnen monteren en decoreren.
Doel is om 100 gezinnen blij te maken met een boekenplankje: dit krijgen ze kado en samen zoeken we naar een goede plek in huis en helpen we ze op weg met het vullen van het boekenplankje. 

We proberen uit of dit boekenplankje aansluit bij de behoefte van deze gezinnen en daadwerkelijk ook gebruikt wordt.
Dit project is een kleine pilot, maar bij succes kunnen we gemakkelijk opschalen. De boekenplankjes worden ontwikkeld door stichting 'Geef mij een prentenboek' en zijn gemaakt van Nederlands hout dat wordt gedoneerd door Staatsbosbeheer. We werken nauw samen met partners als uitgeverijen en bibliotheken. Het boekenplankje is een plek waar alle kinderboeken en magazines samen kunnen komen en wat kinderen en ouders uitnodigt om er lekker in te gaan lezen. 

Doel is dat we 100 gezinnen ondersteunen om boeken een vaste plek in huis te geven en meer leren over hoe de introductie van dit boekenplankje uitpakt. Bij succes is het doel: ieder kind een eigen boekenplankje thuis en gaan we nog veel meer boekenplankjes verspreiden. 

Kosten: 100 boekenplankjes a 5,- per stuk kostprijs
20 uur coördinatie en evaluatie 

Lees meer Lees minder


Voorlezen op afstand

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.000,00

De maatregelen naar aanleiding van het Corona virus hebben ervoor gezorgd dat we zijn gaan zoeken naar leuke manieren om op afstand toch de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. In het voorjaar zijn meteen heel veel creatieve vrijwilligers aan de slag gegaan en hebben voorgelezen via Skype, hebben post gestuurd en zijn met een megafoon naar buiten gegaan. In dit project gaan we een aantal van de best geslaagde experimenten uitwerken tot breder in te zetten uitbreiding van onze methodiek. Zodat we overal in het land vrijwilligers het makkelijk maken om op afstand toch contact te houden.

Lees meer Lees minder


Prentenboeken in alle talen

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.000,00

In het kader van de jaarlijkse actie  Geef een prentenboek cadeau  hebben in 2020 het prentenboek Woeste Willem, met de hulp van heel veel vrijwilligers, voorzien van audio vertalingen in een heleboel talen. Het idee: we willen ouders in staat stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren in hun thuistaal en kinderen laten voelen dat hun thuistaal de moeite waard is en erkend wordt. Na dit eerste prentenboek willen we meer prentenboeken gaan vertalen en toegankelijk maken via  http://www.prentenboekeninalletalen.nl . Dit project zorgt ervoor dat we een nieuwe titel kunnen voorzien van audiovertalingen!

Lees meer Lees minder


Extra taalspelletjes maken

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.000,00

Samen met ontwerper  Jessicaas  hebben we in 2019 een aantal leuke Do-It-Yourself taalspelletjes ontwikkeld. Taalspelletjes die je zelf kunt printen, kleuren, knippen, vouwen en plakken. We hebben nu zes spelletjes beschikbaar, drie voor 2-4 jaar en drie voor 4-8 jaar. Maar zou het niet heel leuk zijn om ons aanbod uit te breiden? Met dit budget willen we per leeftijdscategorie twee spelletjes toevoegen.

Lees meer Lees minder