Nierstichting logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 425.12

62 donateurs

Nierstichting

‘Passie voor leven’ is de titel van de meerjarenstrategie  waarin de Nierstichting haar koers vanaf 2013 uitzet. De Nierstichting wil voor alle nierpatiënten de omstandigheden creëren dat ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Door in te zetten op het verhogen van het aantal transplantaties, waardoor nierpatiënten minder lang op een donornier hoeven te wachten. Maar ook door aandacht te besteden aan de kwaliteit van de transplantatiezorg en door de huidige dialysebehandeling te verbeteren. Daar waar nierpatiënten knelpunten ervaren, bieden we sociaalmaatschappelijke en/of financiële steun. Door ook te investeren in het voorkomen en mogelijk genezen van nierziekten willen we bereiken dat in de toekomst minder mensen een nierziekte hebben.

Wij worden gedreven door onze ‘Passie voor leven’. Deze passie is waar we iedere dag voor gaan en bedoeld om ons denken en doen voortdurend te toetsen. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, professionals, donateurs, vrijwilligers en anderen willen wij actief betrekken bij onze passie voor leven. Door uit te leggen waarom we doen wat we doen, waarom wij bestaan, wat onze passie is en waarom wij ook in de toekomst nodig zijn. Vanuit deze passie willen we ons mee verbinden we ons met de samenleving en willen we mensen inspireren om ons werk te steunen.

Website: http://www.nierstichting.nl