Sumbing Bibir logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 120.68

9 donateurs

Sumbing Bibir

Wat wij doen!

In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met een gespleten lip of open gehemelte geboren. Ze hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan gezonde leeftijdsgenoten. Bovendien worden ze door hun zichtbaar ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving, terwijl schisis met een operatie prima te verhelpen is. Helaas heeft de familie daar vaak het geld niet voor.
Honderden kinderen opereren


Stichting Sumbing Bibir werd in november 1993 opgericht om hier iets aan te doen. Een vrijwilligersteam van Belgische  en Nederlandse specialisten reist regelmatig naar Indonesië om daar binnen enkele weken honderden kinderen met schisis te opereren. Naast patiëntenbehandeling (operaties en nazorg) maken wij ons ook sterk voor kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Operatie instrumentarium en medicijnen vormen de hoofdmoot van de kosten, maar ook narcoseapparatuur, huisvesting en ziekenhuizen kosten veel geld. Met uw bijdrage kunnen we een heleboel betekenen in Indonesië.

Driedubbel actief

Om kinderen met schisis in de Indonesische archipel structureel te kunnen helpen, werkt  de stichting Sumbing Bibir op drie vlakken:


Patiënten behandelen

Dit is de belangrijkste pijler van ons werk. Kinderen die met schisis geboren worden hebben een kortere levensverwachting dan gezonde kinderen en worden daarnaast niet of nauwelijks geaccepteerd in de Indonesische maatschappij. Door gezondheidsrisico’s, zoals infecties, halen veel Indonesische kinderen met een schisis het tiende levensjaar niet. En dat terwijl een relatief goed te betalen operatie hun kansen op een menswaardig bestaan enorm vergroot.


Kennis overdragen

Sumbing Bibir draagt haar specialistische kennis graag over aan de lokale specialisten op de Indonesische eilanden, zodat zij uiteindelijk genoeg ervaring in huis hebben om de chirurgische ingrepen en de nazorg zelf uit te voeren.


Wetenschappelijk onderzoek verrichten

Schisis komt opvallend vaak voor in de Indonesische archipel. Onderzoek heeft aangetoond dat naast erfelijke- ook omgevingsfactoren een rol spelen. Hoe dat precies zit én of preventie mogelijk is, kunnen we pas vaststellen na uitgebreid onderzoek. Meer individueel gericht kan het verzamelen en analyseren van gegevens van de behandelde patiënten ook bijdragen aan kennis over de afwijking en het verbeteren van de behandelmethoden.


Stichting Sumbing Bibir                           Postbus 530  3700 AM  ZEIST
Info@sumbingbibir.com                      ABN AMRO: 56.33.49.999
T  061 993 3955                                           IBAN: NL83ABNA0563349999

Website: http://www.sumbingbibir.com