Schools Cool logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,018.90

24 donateurs

Schools Cool

School's cool is een mentoringorganisatie die kansrijke, kwetsbare leerlingen vanaf eind groep 8 en in het Voortgezet Onderwijs (VO) ondersteuning biedt.
De leerling krijgt een eigen mentor die de jongere ondersteunt via wekelijkse bezoeken.
De mentor is een goed opgeleide vrijwilliger die met geduld, aandacht en enthousiasme een jongere gedurende enige tijd een steuntje in de rug biedt.
De leerlingen ontwikkelen hun kwaliteiten en talenten beter en krijgen meer zelfvertrouwen.

Het doel van School's cool is de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor een aantal kinderen te groot. De mentoren van School's cool helpen hen die stap te zetten.
Ook leerlingen die in de latere leerjaren ondersteuning nodig hebben komen hiervoor in aanmerking.

Website: http://www.schoolscool.nl/