De Wereldtuin logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 5,164.39

25 donateurs

De Wereldtuin

De Johanneshof, Wereldtuin, is een project dat de saamhorigheid in de samenleving bevordert met bijzondere ontmoetingsprojecten.

Twintig vrouwen nemen deel aan projecten van tien weken. De helft is geboren en getogen in Nederland, de andere helft komt uit landen uit alle delen van de wereld. Eenmaal per week ontmoeten de vrouwen elkaar in de Johanneshof, waar zij samen werken in de tuin en hun kennis, gewoonten en gebruiken delen. De tuin blijkt een effectieve, natuurlijke omgeving om verschillen te overbruggen, isolement op te heffen en duurzame relaties aan te gaan.

Website: http://www.dejohanneshof.nl