WakaWaka Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 33,574.67

3456 donateurs

WakaWaka Foundation

WakaWaka Foundation

The WakaWaka Foundation is an internationally operating non-profit organization based in The Netherlands. The WakaWaka Foundation is responsible for monitoring the responsible and efficient donation of WakaWaka Lights and Powers in humanitarian aid situations to generate the most impact. We work together with relief agencies to distribute the WakaWakas to families in need in crisis areas like Haiti, Syria, West-Africa, the Philippines and Nepal. Check the current projects on www.waka-waka.com/projects

Website: http://nl.waka-waka.com/foundation/


Voltooide projecten van WakaWaka Foundation

Geef licht aan schoolkinderen in Tanzania

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 2.000,00
Tanzania, Losimingori


Helaas is elektriciteit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Zonder electriciteit kunnen mensen niet meer werken, leren of dagelijkse klusjes doen in de avond. Als alternatief gebruiken mensen vaak gevaarlijke kerosine lampen, batterijen of kaarsen. Zo ook het dorp Losimingori in de Maasai regio.
Doordat het na 17:30 donker wordt kunnen de schoolkinderen hun huiswerk niet maken. De school waar de kinderen les krijgen was ooit begonnen vanuit de stichting How Far Foundation met een leraar onder een boom. Nu is het uitgegroeid tot een school met 400 leerlingen waar ze ondanks het gebrek aan elektriciteit blijven groeien.

In samenwerking met de How Far Foundation zoekt de WakaWaka Foundation donaties om 400 WakaWaka Lights naar Tanzania te sturen. De WakaWaka Lights kunnen makkelijk worden opgeladen in de felle Tanzaniaanse zon waardoor de leerlingen ze ‘s avonds veilig in en rondom huis kunnen bewegen en veilig kunnen leren.
Volgens de How Far Foundation worden de schoolresultaten hiermee verbeterd waardoor ze beter kunnen doorstromen naar hoger onderwijs wat weer een positieve invloed heeft op de lokale community.
Helpt u ons mee de lampen naar Losimingori sturen? Voor € 20,- kunnen wij een kind, en daarmee een heel gezin voorzien van de basisbehoefte licht.
Bijna 300 WakaWaka Lights zijn al gefundraised, voor de laatste 100 stuks hebben we jullie hulp nodig!

Door betere schoolprestaties kunnen de schoolkinderen doorstromen naar hoger onderwijs wat een positieve invloed heeft op de lokale community. Daarnaast heeft het positieve invloed op de leefomstandigheden van het gehele gezin.

Wij willen minimaal 400 WakaWaka Lights beschikbaar stellen voor deze school in Tanzania.
Op dit moment hebben we reeds 300 WakaWaka’s gefundraised. Voor de laatste 100 is nog € 2.000,- nodig.

Lees meer Lees minder


WakaWaka Light voor kind-vluchtelingen op Lesbos

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 5.000,00
Vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos (Griekenland)

Goed licht is zeer belangrijk voor de sociale veiligheid en voor het GEVOEL van veiligheid van vaak getraumatiseerde kind-vluchtelingen.

Maar ook om 'gewoon' 's avonds niet in het donker te hoeven zitten, en ook bijv. huiswerk te kunnen maken. 
Daarom willen we de kind-vluchtelingen op Lesbos goede, duurzame en veilige WakaWaka (solar) Lights geven. 

Samen met ShelterSuit (die stevige, warme slaapzakken annex dito jassen ter beschikking stelt) willen we er met de WakaWafa Foundation voor zorgen dat de veelal getraumatiseerde kinderen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse eiland Lesbos de beschikking krijgen over een WakaWaka Light dankzij gratis, veilige en duurzame zonne-energie. 

Doelstelling
Met € 5000,- kan de WakaWaka Foundation zorgen dat er 300 WakaWaka Lights worden aangeschaft, worden getransporteerd en verantwoord worden gedistribueerd naar Lesbos. Hiermee kunnen 300 kinderen een WakaWaka Light ontvangen. En doordat met 1 WakaWaka een hele tent of wooncontainer verlicht wordt, ontvangen daardoor een veelvoud aan mensen goed en veilig licht door deze WakaWaka Lights. 

Kosten
Aanschaf WakaWaka Lights, transport naar Lesbos en goede, verantwoorde distributie vergen voor 300 WakaWaka's in totaal een bedrag van € 5000,-. Dit komt neer op € 16,67 per WakaWaka Light.

Lees meer Lees minder


WakaWaka Light met power voor 200 kind-vluchtelingen op Lesbos

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 3.500,00
Vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos (Griekenland)


Dolblij zijn we dat we al 300 kind-vluchtelingen hebben kunnen helpen op Lesbos met WakaWaka’s!
Maar er zijn nog veel meer kinderen die onze hulp nodig hebben, dus willen we nogmaals een project starten om geld in te zamelen om nog 200 kinderen te helpen.

Dankzij een aanvulling door de WakaWaka Foundation zelf, gaan we er voor zorgen dat alle kinderen (niet alleen die 300, maar alle 500!) niet een WakaWaka Light, maar zelfs een WakaWaka Power+ gaan krijgen.
Daarmee hebben ze dan niet alleen licht, maar ook elektriciteit om een mobieltje op te laden. Hierdoor kunnen ze contact blijven onderhouden met hun familie die in veel gevallen nog ergens in Syrië is
achtergebleven (of elders op de wereld terecht gekomen is). De mobiele telefoons zijn dan altijd de enige manier om nog contact te kunnen blijven onderhouden met familie.

Help ons daarbij en steun met jouw aankoop de kind-vluchtelingen op Lesbos!

Samen met ShelterSuit (die stevige, warme slaapzakken annex dito jassen ter beschikking stelt) willen we er met de WakaWaka Foundation voor zorgen dat de veelal getraumatiseerde kinderen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het
Griekse eiland Lesbos de beschikking krijgen over een WakaWakaPower + dankzij gratis, veilige en duurzame zonne-energie. 
Goed licht is zeer belangrijk voor de sociale veiligheid en voor het GEVOEL van veiligheid van vaak getraumatiseerde kind-vluchtelingen. Maar ook om 'gewoon' 's avonds niet in het donker te hoeven zitten, en ook bijv.
huiswerk te kunnen maken. Daarnaast kunnen ze met een WakaWakaPower+ een mobiele telefoon opladen waarmee ze dus contact kunnen onderhouden met familie die is achtergebleven of elders op de wereld verblijft.
Daarom willen we de kind-vluchtelingen op Lesbos goede, duurzame en veilige WakaWakaPowers geven. 

Doelstelling
Met € 3.500,- kan de WakaWaka Foundation zorgen dat er 200 extra WakaWaka Powers+ worden aangeschaft, worden getransporteerd en verantwoord worden gedistribueerd naar Lesbos. Hiermee kunnen 200 extra kinderen een WakaWakaPower+ ontvangen. 
En doordat met 1 WakaWaka een hele tent of wooncontainer verlicht wordt, ontvangen daardoor een veelvoud aan mensen goed en veilig licht en elektriciteit door deze WakaWakaPowers+. 

Lees meer Lees minder


WakaWaka’s voor de Chirovakamwe basisschool in Dangamvura, Mutare (Zimbabwe)

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 8.600,00
Dangamvura, Mutare (Zimbabwe)

Klimaatcrisis in Zimbabwe

Vier jaar geleden heeft de stedenband Haarlem-Mutare 600 WakaWaka zonnelampjes kunnen verdelen onder Mutarese scholieren. Zodat ze ook in het donker hun huiswerk kunnen maken, zonder grote risico’s voor hun gezondheid (smerige, giftige kerosinedamp) en levensgevaar (brand door omvallende kaarsjes en kerosinelampjes komt verbijsterend vaak voor…). Inmiddels slaat de klimaatcrisis in Zimbabwe in verschillende gedaanten hard toe. Soms met een verwoestende orkaan (zoals dit voorjaar Idai en Kenneth), en vaak ook met aanhoudende droogte, die de grond verschroeit en waterniveau in stuwmeren drastisch doet daken, waardoor waterkrachtcentrales geen energie leveren. Zelfs degenen die eerder nog wel de luxe hadden van toegang tot elektriciteit zitten nu ’s avonds letterlijk in het donker.

Welke leerlingen hebben de lampjes het hardste nodig?

In september jl. was Gift Sanyanga, de Zimbabwaanse coordinator van de Stedenband in Haarlem en hij sprak toen met Maurits Groen, oprichter van de WakaWaka Foundation. Hij vertelde dat met name de kinderen van de Chirovakamwe basisschool in Dangamvura zeer gebaat zouden zijn met een WakaWaka, de super efficiente, veilige, goede en duurzame zonne-energie-lampjes. Zodat ze toch ’s avonds veilig hun huiswerk kunnen maken, en toch kunnen werken aan hun toekomst. De school ligt dicht bij recent ontwikkelde buurten, die nog niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, en heeft 2600 leerlingen. 

Eerdere samenwerking tussen WakaWaka en Haarlem-Mutare

Juni 2014 schonk de Stedenband Haarlem-Mutare in Mutare 600 WakaWaka’s aan schoolkinderen in Mutare die thuis geen elektriciteit hebben. Dat was het directe resultaat van de samenwerking tussen 8 basisscholen in Haarlem en 11 scholen in Mutare. Mede dankzij het stedenbandkantoor in Mutare konden de WakaWaka’s zonder importheffing Zimbabwe binnenkomen en werden ze eerlijk verdeeld onder de leerlingen die ze het hardste nodig hebben.

De Haarlemse donatie uit 2014 was onderdeel van het onderwijsprogramma 'Een reis naar Mutare'. Leerlingen van de Bos en Vaartschool, de Bos en Duinschool, De Dolfijn, De Talenten, De Molenwiek, Montessorischool, De Waddenschool en De Piramideschool zamelden daarbij geld in op een door henzelf bedachte manier. Inmiddels heeft de stedenband Haarlem-Mutare haar onderwijsproject voor het Haarlemse basisonderwijs vernieuwd en op 28 oktober jl. gepresenteerd op de tentoonstelling ‘Samen maken we een duurzame toekomst’ (Kweekcafe, Haarlem). Ook nu weer gaan we een Haarlemse scholieren uitnodigen en uitdagen om hun leeftijdsgenootjes in Mutare te steunen. Maar om voor 2600 leerlingen WakaWaka’s bij elkaar te krijgen is €28.600,- (plus transportkosten) nodig… 

De Haarlemse leerlingen kunnen dus wel een flinke steun in de rug gebruiken. Dankzij YouBeDo en u hopen we daarom €8.600,- bij elkaar te krijgen. Doe u mee?

Lees meer Lees minder


URGENT! Noodhulp na orkanen Honduras

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 5.000,00
Honduras

Binnen twee weken kregen de Middenamerikaanse landen Honduras en Nicaragua te kamen met twee Categorie 5 orkanen.

Verwoestende windsnelheden en zondvloed-hoeveelheden regen. Een groot aantal mensen is overgekomen en de materiële schade is onoverzienbaar. 

Zij betalen de prijs van klimaatontwrichting, waaraan ze -met hun armoede en navenant lage energiegebruik- amper hebben bijgedragen. 

De Cangrejal rivier is volkomen buien haar oevers getreden. 

Complete bruggen weggevaagd, wegen weggeslagen en huizen en landbouwgebieden verwoest.

Via een persoonlijk contact in Honduras kregen we een noodkreet om in elk geval een aantal zwaar getroffen families te helpen in de dorpen La Muralla, Pirineos, La Lucha, El Paraíso (!), Las Camelias en San Luis 15 families. 

In noodsituaties zoals deze is naast veilig drinkwater, voedsel, kleding en onderdak ook ‘connectivity’ een eerste levensbehoefte -en dus: een opgeladen mobiele telefoon -en dus: een WakaWaka, die waar je ook bent altijd veilig zonne-elektriciteit produceert.

Heel graag willen we  150 families  in de genoemde dorpen helpen aan een WakaWaka Power+ safe sustainable solar light annex powerbank. Omwille van de vereiste snelheid hebben we vanuit de Foundation de hiervoor vereiste  €5000-  (producten, transport, logistiek/distributie, monitoring) alvast voorgeschoten. Helpt u ons helpen?

Alvast ENORM bedankt!

Lees meer Lees minder