Stichting Niger Zending logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 63.48

4 donateurs

Stichting Niger Zending

Niger is één van de armste landen van de wereld. (het land staat op de één na laatste plaats in de Human Development Index van de United Nations, 2013). Er zijn veel jongeren die op straat leven. De armoede en de slechte sociale omstandigheden zorgen ervoor dat veel jongeren geen (beroeps)opleiding volgen.  Gemiddeld volgen kinderen ongeveer 5 jaar lang een school. “Centre de formation Caleb” geeft jongeren een (nieuwe) kans. 

Wij geloven dat educatie de sleutel is tot zelfstandigheid en een betere toekomst. Vandaar dat educatie als een rode draad loopt door de projecten. Onze zendingspartners Blaise en Jeannette Gaïtou zijn de drijvende kracht achter deze projecten. Blaise komt uit Niger, Jeannette uit Nederland. Zij wonen en werken in Niger in de stad Maradi. Zij zetten zich met hart en ziel in voor Niger en haar bevolking. Zij zijn onderdeel van deze gemeenschap en staan dicht bij de mensen. Hierdoor weten zij goed wat de behoefte is van de plaatselijke bevolking en wat er onder hen leeft. Onder hun leiding en Passie is Centre de Formation Caleb gestart, een opleidingscentrum voor kansarme jongeren.

Beroepsopleiding en begeleiding naar werk:
In 2010 startten Blaise en Jeannette trainingscentrum Caleb. Het trainingscentrum in Soura (aan de rand van de stad Maradi) geeft kansarme jongeren de mogelijkheid een beroep te leren en aan het werk te gaan. 

Door een beperkte ontplooiing en bepaalde culturele aspecten zijn meisjes en vrouwen in Niger snel achtergesteld. Zij zijn kwetsbaar. Zij hebben minder kansen en hebben daardoor minder kans om een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit is de reden dat we binnen Centre Caleb in eerste instantie begonnen zijn met een opleiding voor meisjes en jonge vrouwen. 

Patroontekenen, naaien, en handwerken aangevuld met alfabetisering, basiskennis boekhouden, bedrijfsvoering en basiseducatie: hygiëne en gezinsplanning.. De leerlingen krijgen de gelegenheid om tijdens de opleiding opdrachten tegen betaling te maken en zo geld bij elkaar te sparen om na de opleiding een bedrijfje te starten. Zij worden na afronding van de opleiding vanuit de opleiding nog verder gecoacht. 

Het is de bedoeling om het centrum in de toekomst uit te breiden met andere opleidingen zoals een timmermans opleiding, opleidingen op het gebied van landbouw en computer cursussen.

Organisatie Stichting Niger Zending
Stichting Niger Zending is een interkerkelijke organisatie en wil mensen in Nederland aanmoedigen en enthousiast maken om onze zendingspartners en hun projecten in Niger te steunen op het gebied van ontwikkelingswerk en zending. Centre de formation Caleb is één van deze projecten.

 

Website: http://www.nigerzending.eu