Innocent Smile logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 625.66

21 donateurs

Innocent Smile

Stichting Innocent Smile
Stichting Innocent Smile ondersteunt scholen en organisaties voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in ontwikkelingslanden.

Samen met lokale NGO’s heeft Stichting Innocent Smile een aantal projecten in het uiterste noordoosten van India, de North East Region in het district Manipur, hoofdstad Imphal. 
De North East Region is ca. 7,5 keer groter dan Nederland en is met een 50 km smalle strook aan het Indiase continent verbonden. Het is een gebied met hoge heuvels en lage bergen die de uitlopers van het Himalaya gebergte vormen. Hier wonen 136 verschillende stammen en liggen zeven koninkrijken waarvan Assam de bekendste is. Het gebied wordt omgeven door Nepal, China, Bhutan, Myanmar (Birma) en Bangladesh.
Vooral religieus is dit gebied een tegenpool van continentaal India. Is in continentaal India de bevolking voor 93% Hindu, in de N.E. Region is ongeveer 90% Christen.

Augustus 2016: 
Nadat het project de mytyl/tyltylschool Innocent Smile School in Senapati succesvol afgesloten is en geheel zelfstandig door de lokale NGO voortgezet wordt, gaat de stichting verder met enkele nieuwe projecten. 

Door het succes van de Innocent Smile School in Senapati heeft de stichting naamsbekendheid gekregen met als effect meer hulpvragen. De huidige projecten zijn: 

•    Child Guidance Centre (CGC)
Child Guidance Centre is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) en dochterorganisatie van CARDS (Community and Rural Development Association). CGC werd in 1973 opgericht met het doel om kinderen met een verstandelijke beperking zo zelfredzaam als mogelijk te maken door het aanbieden van (gespecialiseerd) onderwijs en beroepsonderwijs. Ze zijn indertijd met 4 kinderen begonnen in een klein en slecht onderhouden huisje maar hebben tegenwoordig een instituut met meer dan 200 kinderen. CGC en CARDS zijn Dalit-organisaties en zij werken voor Dalits (kastelozen), Tribals en voor niet tot een kaste of sub-kaste (Non Scheduled) behorende mensen. Deze groepen leven alle drie op de bodem van de maatschappij en worden nog steeds gediscrimineerd en gemolesteerd.
CGC wil in de regio Taminglong (hier vond op 4 Januari 2016 een aardbeving plaats) een mytyl/tyltylschool oprichten en heeft Stichting Innocent Smile gevraagd hen daarbij te helpen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de juiste locatie te bepalen. Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk voor het ophalen van de kinderen. Naast andere criteria is het belangrijk dat de kinderen niet langer dan ca. 45 minuten in het busje mogen zitten. Duidelijk is al dat de nieuwe school voor kinderen met een verstandelijke beperking in het district Tamenglong ongeveer 55 km ten westen van Imphal in de plaats Noney/Nungba zal worden gestart. 

•    Handicapped Development Foundation (HDF)
In 2015 heeft Stichting Innocent Smile een (beroeps)opleiding ICT voor gehandicapte jongeren van 16-18 jaar gesponsord. De training werd gegeven door HDF in Imphal. De training had tot doel de gehandicapte jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven.
Ze kregen onderwijs in het werken met Windows, Word en Excel, de meest voorkomende software op kantoren/bedrijven in India en bij het Gouvernement. De jongeren kwamen uit arme gezinnen uit alle windstreken uit en rond Imphal. Stichting Innocent Smile heeft de vervoerskosten en het salaris van de trainer voor haar rekening genomen. 
De leerlingen hebben aan het einde van de training een boek gekregen waarin de lesstof is terug te vinden. Deze boeken zijn echter veel te uitgebreid. Door HDF is daarom gevraagd of de stichting geen hand-out met screenshots kan maken waarin alleen de te behandelen stof beschreven staat met daarin opgaven en uitwerkingen van deze opgaven. Een vrijwilliger van de stichting heeft deze taak op zich genomen.
Omdat HDF tevens met blinde of bijna blinde jongeren werkt is er ook gevraagd een hand-out zonder screenshots te maken. HDF laat deze hand-out dan in braille overzetten.
Er liggen naast de aanvraag voor een ICT-cursus ook aanvragen voor cursussen in Tailoring, Carpeting en Chicken Farming. 

•    Afbouw van het HDF Vocational Training and Rehabilitation Centre
Het huidige centrum hangt met spijkers en draden aan elkaar en staat op inzakken. Het enige lokaal waar nog gewerkt kan worden, wordt gebruikt voor de ICT-training (zie voor foto’s de website onder HDF). Door de aardbeving van 4 januari 2016 is de situatie nog nijpender geworden. HDF is begonnen met de bouw van een nieuw centrum.
De huidige financiële situatie bij HDF is zodanig dat het geld op is om bouwmaterialen te kopen. Stichting Innocent Smile is gevraagd om aan de afbouw mee te werken.
Er is een reële en door de stichting te controleren en gegarandeerde calculatie gevraagd en ontvangen. Aan de hand hiervan heeft het bestuur van Stichting Innocent Smile in samenspraak met haar donoren besloten om een financiële bijdrage te leveren.

•    School for the Deaf & Mute
Hoewel de school voor dove en slechthorende kinderen een gouvernementsschool is heeft de stichting toch toegezegd om hen met een klein project te helpen. De school bestaat uit een schoolgebouw en twee internaten voor respectievelijk 50 jongens en 50 meisjes.
In het begin wilde men de school niet laten zien omdat men zich schaamde voor de toestand waarin deze zich bevond. Die toestand is de laatste twee jaar niet veranderd. De school krijgt alleen een deel van de salarissen van het onderwijzend personeel betaald.
Renovatie, onderwijsmiddelen etc. worden niet gefinancierd. De kinderen komen nooit met lotgenootjes elders in aanraking en ongeveer 80% gaat alleen in de vakantie naar huis. De rest van de tijd verblijven ze op het schoolterrein. Ons is gevraagd of wij iets aan dat isolement kunnen doen. Bij een gezamenlijke brainstorm ontstond het voorstel om de school van een internetverbinding te voorzien met daarnaast 40-50 laptops. Om dit te kunnen realiseren zal de stichting op zoek gaan naar bedrijven, instellingen en/of scholen die van plan zijn hun computers en laptops in te ruilen.
De internetaansluiting vergt een kabel op palen van ca. 100 m lang hetgeen ca.
honderd euro zal kosten met daarnaast een abonnement van enkele euro's.
Met toegang op het internet kunnen de kinderen naast het gewone surfen ook inloggen op een beveiligde en van wachtwoorden voorziene site die alleen toegankelijk is voor dove kinderen in instituten over de hele wereld. Op deze wijze proberen we samen met de school het isolement van deze kinderen enigszins op te heffen.

Website: http://www.innocent-smile.org