Krajicek Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 49,454.74

4198 donateurs

Krajicek Foundation

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel

Het lijkt zo gewoon, maar buiten sporten en spelen, is niet voor ieder kind in Nederland vanzelfsprekend. Wist je dat er in Nederland ruim 270.000 kinderen in armoede opgroeien en er daarom vaak geen geld is om lid te worden van een vereniging? Veelal ontbreekt het hen ook nog aan plek dicht bij huis waar zij onbezorgd kunnen sporten en spelen met als gevolg dat slechts 3% van de jeugd in aandachtwijken voldoende beweegt. De Krajicek Foundation wil dat alle kinderen gelijke kansen hebben om sociaal veilig en sportief op te groeien. Daarom zijn wij ruim 20 jaar geleden met de Krajicek Foundation gestart.

Op 126 Krajicek Playgrounds kunnen ruim 5.600 kinderen wekelijks gratis, dicht bij huis en in een sociaal veilige omgeving sporten en spelen. Zij worden hierbij begeleid door professionele buurtsportcoaches en jongeren uit de wijk: onze Krajicek Scholarshippers. Gemotiveerde jongeren die in ruil voor een studiebeurs wekelijks sport- en spelactiviteiten organiseren voor de kinderen uit hun buurt.

Help je mee?

De afgelopen jaren hebben we al vele mooie resultaten kunnen boeken: iedere week sporten en spelen ruim 5.600 kinderen op 126 Krajicek Playgrounds verspreid over 41 gemeenten, we hebben al meer dan 2.000 studiebeurzen aan jongeren kunnen uitreiken en onze aanpak is door de Universiteit van Utrecht (USBO) wetenschappelijk bewezen.

Toch is er nog genoeg te doen. Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. Ruim 80% haalt de dagelijkse beweegnorm van 1 uur bewegen niet en in aandachtswijken is dit zelfs 97%. Er zijn dus minstens nog zoveel kinderen als plekken die gebaat zouden zijn bij onze aanpak. Daarom gaan we door. Help je ook mee om samen een sportieve, sociale en verbonden samenleving te realiseren?

Krajicek Foundation. Let’s Play.

Website: https://www.krajicek.nl

Website: https://krajicek.nl/


Lopende projecten van Krajicek Foundation

Talenten ontwikkelen in de Krajicek Academy

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 5.000,00

De Krajicek Academy is ons lesprogramma speciaal voor Krajicek Scholarshippers. In dit driejarige opleidingsprogramma leren zij alles over het werk op en rondom de Playgrounds en helpen wij hen om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Niet alleen voor nu, maar juist ook voor later.

Het lesprogramma is zo opgebouwd dat Krajicek Scholarshippers stap-voor-stap zelfstandig sport- en spelactiviteiten leren organiseren en daarnaast de ruimte krijgen om hun eigen maatschappelijke talenten te ontwikkelen. De Krajicek Foundation start in het studiejaar 2020/21 met 80 eerstejaars studenten. Onze ambitie is dat over drie jaar ruim 250 jongeren deelnemen aan de Krajicek Academy.

Door middel van de Krajicek Academy app willen wij het voor Scholarshippers makkelijk maken om hun opdrachten in te leveren, praktijkuren te registeren, hun voortgang te bekijken en tips & tricks te delen met medestudenten. De ontwikkeling van zo’n app bedraagt €5.000,-

Wil je ons helpen? Steun dan het project “Talenten ontwikkelen in de Krajicek Academy’.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Krajicek Foundation

Krajicek Scholarship

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 1.750,00
Nederland

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Lees meer Lees minder


Krajicek Scholarship voor 5 jongeren

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 8.750,00
Nederland

Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in aandachtswijken onder begeleiding veilig kunnen sporten op de Krajicek Playgrounds.

Helpt u mee?

Anno 2017 is de maatschappelijke relevantie van het werk van de Krajicek Foundation nog steeds groot.
1 op de 8 kinderen groeit in Nederland op in armoede, 12% van alle kinderen leeft in een gezin waar onvoldoende geld is voor sport en 3% van de kinderen in aandachtswijken beweegt voldoende.

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Op dit moment zijn er over het hele land verspreid 117 actieve Krajicek Playgrounds waar dagelijks meer dan 4.250 kinderen onder begeleiding van 180 Krajicek Scholarshippers samen sporten. Maar er zijn nog minstens net zo veel jongeren die we ook de kans willen geven Krajicek Scholarshipper te worden.
Voor € 8750,- kunnen we 5 jongeren uit een aandachtswijk die kans geven.


Helpt u mee?

Lees meer Lees minder


Workshop Personal branding voor 200 jongeren uit aandachtswijken

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 10.000,00
In de omgeving van Utrecht

Jezelf op de juiste manier kunnen presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten.

 

De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien. In Nederlandse aandachtswijken leggen wij daarom multifunctionele sportvelden (Krajicek Playgrounds) aan zodat kinderen dicht bij huis in een veilige omgeving met elkaar kunnen buiten spelen en sporten.

Wat de Krajicek Foundation uniek maakt, is dat kinderen actief begeleid en gemotiveerd worden door jongeren uit de buurt. Krajicek Scholarshippers zijn jongeren die in ruil voor een studiebeurs per studiejaar ten minste 100 uur aan sport- en spelactiviteiten organiseren op en rondom hun eigen Krajicek Playground.

Naast een studiebeurs willen wij deze jongeren extra handvatten geven om zichzelf positief te

kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom diverse bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met uiteenlopende thema’s aan de slag zoals persoonlijk leiderschap, conflicthantering en sportbegeleiding.

Een belangrijk onderwerp is “personal branding”. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe presenteer ik mijzelf? En hoe profileer ik mijzelf online? Weten hoe je jezelf op de juiste manier kunt presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten. Met het bedrag kunnen wij een motivational speaker uitnodigen, workshops personal branding voor 200 Krajicek Scholarshippers organiseren en hen voorzien van een handig naslagwerk met tips & tricks.

 

Doelstelling

Ons project is geslaagd als 200 Krajicek Scholarshippers de skills hebben om zichzelf on- en offline positief te presenteren.

 

Locatie

De workshop wordt georganiseerd op een centrale locatie in Nederland in de omgeving van Utrecht.

Lees meer Lees minder