JINC logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 10,964.97

1035 donateurs

JINC

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden we voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt. 

Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 43.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien – in de regio’s Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. 

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 350 partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en professionele expertise zijn onmisbaar. De partners krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze versterken hun binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring. 

Iedereen groeit met JINC.

Website: http://www.jinc.nl/


Voltooide projecten van JINC

Gelijke kansen voor jongeren met Carrière Coach

JINC

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Het zijn vragen waar veel jongeren in Nederland mee worstelen. Maar stel je voor dat je opgroeit in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. In de meeste situaties sta je er dan alleen voor. En dan is het knap lastig om de juiste antwoorden te vinden. Het gevolg: deze jongeren hebben minder kans om te slagen op de arbeidsmarkt.

JINC investeert in hen. Bijvoorbeeld met het project Carrière Coach, dat tieners inzicht geeft in hun talenten en daarbij passende studies. Zij voeren individuele gesprekken met een coach uit het bedrijfsleven. Die toont oprechte interesse, stelt vragen, prikkelt, geeft advies en stimuleert hen om een studie te kiezen die werkelijk bij ze past. Door deze persoonlijke gesprekken ontdekken deze jongeren dat er ook voor hen mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Het gevolg: jongeren krijgen beter inzicht in hun competenties. Hun zelfvertrouwen groeit, de kans op schooluitval daalt. Hun informele netwerk wordt groter, ze maken betere studiekeuzes. Dit alles helpt bij een succesvolle start op de arbeidsmarkt.

Lisa over haar coach: "Ik ben zo slecht in keuzes maken. Nu was er eindelijk iemand die met mij meedacht en mij goed begeleidde. De coach hielp met nadenken over wat ik wilde en wat ik leuk vond. Dat heeft mij echt geholpen."

Samira over de hare: "Mijn ouders kunnen mij niet adviseren, want ze zien niet wie ik echt ben en wat mijn passies zijn. Ik wist niet wat ik moest doen en was bangom verkeerd te kiezen. En ik dacht: ‘de coach is een professional, laat ik het hem eens vragen’."

Lees meer Lees minder


JINC - Taalontwikkeling van kwetsbare kinderen met TaalTrip

JINC

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Ja, je kan uit een boek leren dat de zee een grote plas water is. Maar toch: wéten wat de zee is, doe je pas als je met je voeten in de branding staat.
Je zal de betekenis dan nooit meer vergeten. En het gevoel dat er bij hoort evenmin.

Wat is een ‘symbool’? En kun je uitleggen wat ‘bereikbaar’ en ‘omgeving’ betekenen?

Voor een groot deel van de kinderen in Nederland zijn dit geen moeilijke vragen. Toch heeft een derde van de leerlingen in groep 8 heeft problemen met leesvaardigheid. Met name kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen vaak achter met Nederlands – vooral als ze uit migrantengezinnen komen.

Daarom organiseert JINC TaalTrips naar bijzondere plekken als de Rotterdamse haven, de Waterleidingduinen in Kennemerland en Schiphol. Tijdens deze bezoeken zien de kinderen moeilijke
woorden rondom een thema, bijvoorbeeld horeca of vervoer.
Zo leren de kinderen op een leuke en spelende wijze verschillende woorden kennen.

Het doel:
Kinderen vergroten hun woordenschat en verbreden hun blik op de wereld is het vergroten; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen en schoolsucces.

Een leerling tijdens een TaalTrip in het Vondelpark: ‘Wat ruikt het lekker, juf, die natuur!’

Mariëlle, leerkracht groep 5: “Met TaalTrip zien de leerlingen de woorden in het echt. Dat is de enige manier die werkt, al het andere is zinloos.”

Anita, leerkracht groep 6: “De leerlingen vonden het allemaal heel leuk. De TaalTrip heeft hun woordenschat verbeterd en uitgebreid. In groepjes hebben ze aan de verschillende opdrachten
gewerkt en er wordt er nog steeds aandacht aan besteed.”

Lees meer Lees minder