Sint Antonius Onderzoeksfonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 13,667.29

647 donateurs

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Het doel van het St. Antonius Onderzoeksfonds

De stichting heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, klinisch wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis,  alsmede activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig vlak, te bevorderen, initiëren en te stimuleren

Topzorg door onderzoek en innovatie

Het St. Antonius loopt al 100 jaar voorop op het gebied van onderzoek en innovatie. In 1968 werd in het St. Antonius ziekenhuis de eerste kransslagader (-bypass-) operatie uitgevoerd; tussen 1955 en 1958 verrichtte het St. Antonius ziekenhuis de eerste openhartoperatie onder koeling tot 32 º C; in 1980 de eerste dotterbehandeling en in 1989 de eerste longtransplantatie. Hiervoor was baanbrekend onderzoek noodzakelijk. Onderzoek waardoor wij patiënten weer meer perspectief kunnen bieden. Dit willen wij voor zoveel mogelijk mensen bewerkstelligen, voor u en uw naasten. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst garant staan voor de beste medische zorg

 

 

Website: http://www.onderzoeksfonds.nl/


Lopende projecten van Sint Antonius Onderzoeksfonds

Behandelkeuze uitgezaaide prostaatkanker vereenvoudigen (al bij diagnose)

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Doelbedrag € 1.000,00
Nieuwegein en Utrecht (Antonius Ziekenhuis)

Mannen die worden gediagnosticeerd met uitgezaaide prostaatkanker kunnen met verschillende therapieën worden behandeld. De nieuwe, tumor-specifieke PET-scan (PSMA) kan mogelijk voorspellen hoe goed iemand op een bepaald middel gaat reageren.

Door een specifieke scan willen sneller en effectiever een individuele behandeling van uitgezaaide prostaatkanker mogelijk maken. Dit project betreft een pilot om bij 20 patiënten de PSMA-response evaluatie te kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn per patiënt twee extra PSMA-PET/CT scans benodigd.

 

Lees meer Lees minder


Onderzoek behandelvolgorde borstreconstructie na amputatie

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Doelbedrag € 1.500,00
Nieuwegein/Utrecht (St. Antonius Ziekenhuis)

Momenteel is er nog te weinig bekend over welke behandelvolgorde tot de beste uitkomsten leidt. We willen onderzoeken of amputatie met directe borstreconstructie, gevolgd door bestraling, tot betere resultaten leidt in vergelijking met twee-fase borstreconstructie (amputatie-bestraling-borstreconstructie).

Dankzij de goede overleving na behandeling voor borstkanker, is er in toenemende mate aandacht voor kwaliteit van leven van vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Een borstreconstructie na amputatie verbetert de kwaliteit van leven en het mentale welzijn van vrouwen. In toenemende mate wordt gekozen voor een reconstructie met eigen weefsel. Vaak is na operatie ook bestraling nodig. De beste volgorde van behandeling willen we onderzoeken..De resultaten die onderzocht worden: kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, vroege en late complicaties, oncologische veiligheid, cosmetische tevredenheid, fysiek en emotioneel welzijn, zelfbeeld, seksueel welzijn en de tijd tot de start van bestraling na de amputatie.

De verwachting is dat de resultaten zullen leiden tot aanpassingen in de (inter)nationale en lokale richtlijnen voor borstkankerbehandeling en dat de kwaliteit van medische en gedeelde besluitvorming zal verbeteren.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Sint Antonius Onderzoeksfonds

St Antonius Onderzoeksfonds: Nieuwe techniek om uitzaaiingen te ontdekken bij prostaatkanker

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Doelbedrag € 1.000,00
Nederland

Goed prostaatkanker onderzoek kan levens redden.
Als de kanker ontdekt wordt, kijkt de dokter met een scan of er uitzaaiingen zijn. Met de PEPPER-studie doen we onderzoek naar nieuwe technieken om uitzaaiingen te ontdekken.

Wij denken dat wij een manier hebben gevonden om de lymfeklieren en het skelet beter te scannen.
Met uw gift kunnen wij beter onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de praktijk. 

Wat gaan we doen?
Vanaf maart 2017 gaan we 150 patiënten onderzoeken. Zij hebben een speciale vorm van prostaatkanker met veel risico op uitzaaiingen. Daarom laten zij hun lymfeklieren en soms de prostaat verwijderen in het ziekenhuis.
Wij onderzoeken hen voor de operatie met de nieuwe technieken uit de PEPPER-studie. Als wij aanwijzingen zien voor uitzaaiingen die wij eerder niet zagen, dan annuleren we de operatie.
We onderzoeken of het echt gaat om een uitzaaiing en starten daarna met een behandeling op maat. 

Doelstelling: Een manier vinden om de lymfeklieren en het skelet beter te scannen. 
Kosten: 2200 onderzoeksuren 
Locatie: Nederland

Lees meer Lees minder


St Antonius Onderzoeksfonds: Een nieuw medicijn voor longfibrose behandeling

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Doelbedrag € 1.000,00
Nederland

Longfibrose is een ernstige longziekte.

In Nederland hebben 1200 mensen een speciale vorm van deze ziekte.
De patiënten gaan gemiddeld na drie jaar dood. Dit komt doordat de longen niet meer goed werken door littekens.
Er zijn op dit moment weinig medicijnen voor longfibrose behandeling.

Het St. Antonius Onderzoeksfonds wil daarom beter onderzoeken welke longfibrose medicijnen er zijn.
Het onderzoek gaat over een behandeling voor een speciale vorm van longfibrose: idiopathische pulmonale fibrose (IPF). 

Welke longfibrose medicijnen er nu zijn

De medicijnen die er nu zijn, kunnen de ziekte niet genezen. Ze kunnen de longfibrose wel vertragen.
Een operatie om iemand nieuwe longen te geven is de enige manier waarop iemand kan genezen. Het probleem is dat dit bij veel patiënten niet mogelijk is.

Het is daarom belangrijk om een nieuwe longfibrose behandeling te vinden.

De oplossing voor longfibrose behandeling

Soms wordt de ziekte veroorzaakt doordat de longen van patiënten snel oud worden.
Pas geleden kwamen we erachter dat we misschien een oplossing hebben voor die mensen.
Uit onderzoek bleek dat we de veroudering misschien kunnen stoppen door het medicijn danazol te geven. 

Doelstelling:

Uitzoeken of danazol een goede longfibrose behandeling is. 
Kosten: 3125 onderzoeksuren 

Lees meer Lees minder


St Antonius Onderzoeksfonds: Is een dotterbehandeling altijd nodig?

Sint Antonius Onderzoeksfonds

Doelbedrag € 1.000,00
Nederland

Is een dotterbehandeling altijd nodig? 

Een dotterbehandeling is nodig als bloedvaten erg verstopt zijn. Met een speciale scan kijken we of de operatie nodig is, maar deze test is vaak niet nauwkeurig.
Het St. Antonius Onderzoeksfonds wil onderzoeken of wij onnodige dotterbehandelingen kunnen voorkomen.
We maken hiervoor gebruik van een speciaal computerprogramma. 

Waarom is een computerprogramma beter?
 
Om te bepalen of een dotterbehandeling nodig is, moet je kijken hoe erg de aderen verstopt zijn.
Normaal gesproken kijkt een arts met het blote oog naar een scan van de aderen. Het is heel moeilijk om in te schatten hoe erg de situatie is.
We weten dat verstopte aderen een drukverschil in het lichaam veroorzaken.

Een computerprogramma kan heel precies berekenen wat dit drukverschil is. Zo weten we precies hoe verstopt de aderen zijn.
Het computerprogramma maakt het ook mogelijk om patiënten met meerdere verstopte aders heel gericht te helpen. Zo hoeven niet alle aders gedotterd te worden. 

Een computerberekening in plaats van een angiografie

Nu meten we alle gegevens die we nodig hebben met een angiografie tijdens de dotterbehandeling.
Bij deze behandeling spuiten we een speciale vloeistof in de aderen van de patiënt, zodat deze beter zichtbaar zijn.

Een angiografie is niet goed voor de gezondheid. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen.

Hoe een computer de dotterbehandeling voorkomt ?

Het Sint Antonius Ziekenhuis ontwierp samen met de TU Eindhoven een uniek computermodel. Dit kan per patiënt afgestemd worden op zijn of haar situatie.
We kunnen bijvoorbeeld invoeren hoeveel bloed er door het bloedvat van de patiënt stroomt. Als dit werkt, hoeven we geen angiografie meer uit te voeren.
We kunnen hiermee hopelijk onnodige behandelingen voorkomen. 

Doelstelling: Voorkomen van onnodige dotterbehandelingen 
Kosten: 3438 onderzoeksuren 

Lees meer Lees minder