Stichting Grondbeheer logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 471.93

25 donateurs

Stichting Grondbeheer

Biodynamische landbouwgrond in goede handen over de generatie heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden kopen wij landbouwgrond aan en verpachten die aan biodynamische boeren en tuinders. Op die manier maken wij landbouwgrond vrij, want het is geen particulier eigendom meer. Bij natuurgebieden vinden we dit al heel gewoon. Het veiligstellen van landbouwgrond is echter minstens zo belangrijk: het is de bron van ons voedsel en bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving. Vitale landbouwgrond in goede handen, namens u?

Wat is biodynamische landbouw?

In de biodynamische landbouw is de bodem de basis: de structuur en vruchtbaarheid worden versterkt en opgebouwd door dierlijke mest, compost, vruchtwisseling en de toepassing van preparaten. De integriteit van dieren staat centraal door ze te laten eten en bewegen naar hun eigen aard. Om de samenhang tussen mens, dier, plant en bodem te versterken, wordt er gestreefd naar een gemengde bedrijfsvoering. 

Wat krijgen de boeren en tuinders?

Wij geven de boeren en tuinders eerlijke pachtprijzen en langjarige pachtcontracten. Omdat er geen hoge aflossing aan de bank nodig is, hebben zij de ruimte om goed voor hun grond te zorgen in harmonie met de omgeving. Hun levenswerk – de grond die zij met toewijding onderhouden en verbeterd hebben – wordt zonder winstoogmerk doorgegeven aan de volgende generatie biodynamische boeren en tuinders. De verhalen van al onze pachters kun je vinden op onze website. 

 

Website: http://www.bdgrondbeheer.nl/