New Dutch Connections logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 6,299.20

691 donateurs

New Dutch Connections

Bij New Dutch Connections werken we met ervaringsdeskundigen in het overbruggen van de kloof tussen Nederlanders en Nieuwe Nederlanders. We geloven dat we elkaar nieuwe perspectieven en handvaten kunnen bieden voor het daadwerkelijke slagen van de multiculturele en multireligieuze samenleving en hebben daartoe toegang tot zeer uiteenlopende gemeenschappen. Wij zien onszelf als inspirator, facilitator, aanmoediger, ontwikkelaar en ondersteuner.

Website: http://www.newdutchconnections.nl/