Amref Flying Doctors

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 103.13

25 donateurs

Amref Flying Doctors

Iedere minuut sterft een kind als gevolg van malaria. Nagenoeg alle sterfgevallen vinden in Afrika plaats. Sinds kort is er een smartphone-applicatie beschikbaar, waarmee malaria snel en goedkoop kan worden gediagnosticeerd: Momala.

Amref Flying Doctors gaat deze applicatie testen in Kenia. Als deze app op grote schaal gebruikt zal gaan worden, zal dat veel sterfgevallen voorkomen.

Amref Flying Doctors heeft als doel het structureel verbeteren van de meest kwetsbare groepen in Afrika, opdat ze de kans krijgen om te ontsnappen aan armoede en hun levensstandaard kunnen verbeteren. 

De stichting verwezenlijkt haar doel door:

  • Het geven van voorlichting + het bevorderen van de bewustwording in Nederland over de problematiek en de bewezen oplossingen ten behoeve van structurele verbetering van gezondheid in Afrika.
  • Pleitbezorging en beïnvloeding van de politiek
  • Fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen en verschaffen van onder meer donaties in natura, faciliteiten, kennis en advies.
  • Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Website: http://www.amref.nl