Biblionef logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,577.64

323 donateurs

Biblionef

Leesplezier voor kansarme kinderen wereldwijd!

Onze Missie

Biblionef stelt nieuwe kinderboeken en jeugdliteratuur beschikbaar in landen en gebieden waar kinderen om economische of andere redenen niet of nauwelijks toegang hebben tot boeken. Boeken vormen een onontbeerlijke bron ter verruiming van kennis en zijn samen met voedsel, onderdak en medische voorzieningen middelen die bijdragen tot ontwikkeling.

Biblionef wil graag een bijdrage leveren aan alfabetisering door het geven van leesplezier.

Onze Visie

Kinderen die toegang hebben tot boeken hebben veel voor op leeftijdsgenoten die dat ontberen. Naast leren lezen ontwikkelen ze vaardigheden die hen in staat stellen later volledig deel te nemen aan alles wat de wereld te bieden heeft.

 

Over Biblionef

Stichting Biblionef Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandig opererende organisaties die grotendeels door vrijwilligers gerund wordt. Biblionef heeft behalve in Nederland, vertegenwoordigingen in Zuid-Afrika, Suriname, België en Frankrijk, Ghana, Aruba, Bonaire en Curaçao. Door lokale vertegenwoordiging, kunnen wij beter inspelen op de lokale behoefte.

Biblionef doneert wereldwijd nieuwe kinderboeken aan arme organisaties in ontwikkelingslanden en zet (kleine) kinderbibliotheken op in scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Alfabetisering en kennis zijn belangrijk in de strijd tegen armoede.

Door het beschikbaar stellen van kinderboeken en het verzorgen van leesbevorderingsprogramma’s, draagt Biblionef bij aan de ontwikkeling van komende generaties. De donaties via YouBeDo gaan naar boekprogramma’s in een groot aantal landen en gebieden waar de vraag naar goede boeken en hulp bij leesbevordering groot is.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Biblionef Nederland

Website: http://www.biblionef.nl


Voltooide projecten van Biblionef

Wereldatlassen voor schoolkinderen in Ghana

Biblionef

Doelbedrag € 1.500,00
Accra, Ghana

Biblionef doneert speciale kinderatlassen aan scholen en bibliotheken in ontwikkelingslanden.

De atlassen worden onder scholen verspreid. Elke school krijgt 15 tot 20 exemplaren zodat ze de atlas ook klassikaal kunnen gebruiken. 
Idee en vormgeving van de atlas is van illustrator René Leisink (bekend van zijn dagelijkse strip in dagblad Metro). Op een reis in Ghana ontdekte hij dat veel kinderen goed lesmateriaal ontberen. Hij ontwikkelde daarom zelf de leuke Engelse lesmethode Cat & Dog, waarin kinderen stapsgewijs en op een leuke manier de Engelse taal kunnen leren. De Cat & Dog serie wordt door Biblionef wereldwijd verspreid en ook vertaald in lokale talen. Het is een enorm succes.

In 2017 zijn de Cat & Dog atlassen door hem gemaakt en ze worden beschikbaar gesteld aan diverse scholen.
Extra bijzonder is dat René Leisink dit belangeloos doet, hij beschouwt het als “zijn” bijdrage aan een betere wereld.

Voor 1500 euro kan Biblionef met vrijwilligers en vaste partners zorgen voor verspreiding van 200 atlassen. Dit is inclusief, drukkosten, verpakkingskosten, transportkosten en overhead. Het komt neer op 7.50 euro per atlas.

Lees meer Lees minder