The Tipping Point logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 138.53

34 donateurs

The Tipping Point

De stichting The Tipping Point heeft ten doel:

  1. het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

The Tipping Point tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten.

De donaties worden ingezet voor het project The Pollinators. Dit project heeft als doelstelling de algehele gezondheid van bestuivende insectensoorten te bevorderen, alsmede het belang van bestuivers voor onze voedselproductie te onderstrepen bij een brede groep mensen.

Website: http://www.thetippingpoint.nu


Lopende projecten van The Tipping Point

Pollinators Treeplanting Festival - The Tipping Point

The Tipping Point

Doelbedrag € 1.500,00
Amsterdam

Met het geld willen we 1500 'bijenbomen' planten, bomen die een belangrijke voedselbron vormen voor bestuivende insecten en bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. 

The Pollinators zetten zich in voor bestuivende diersoorten. Dit omdat deze cruciaal zijn in onze ecosystemen.
Het gaat momenteel erg slecht met de bijen.

Zonder bestuiving geen voedsel voor mensen, dus laten we er alles aan doen om bestuivende soorten te helpen overleven.

Dat kan onder meer door het aanbod aan voedsel voor bijen te vergroten.
Dit doen we door bloemenmixen te zaaien, maar ook door bomen te planten. Verschillende soorten (bijvriendelijke) bomen zorgen niet alleen voor meer voedsel en biodiversiteit, maar zijn ook nog eens goed voor het bodemleven én slaan CO2 op.

Tijd dus voor de 'treevolution'!
Die beginnen we dit jaar met het eerste Treeplanting Fest.
Samen planten we 1500 'bijenbomen', maar tijdens het festival leer je ook over bomen, over ecologie en uiteraard over de bijensoorten. 

Het project is gelukt als we met succes 1500 bijenbomen hebben geplant de 350 deelnemers aan het festival meer kennis en praktische vaardigheden hebben opgedaan rondom het belang van bomen en bestuivers. 

De kosten voor de bomen bedragen 1500 euro. Daarnaast zijn er de gebruikelijke kosten voor het festival (catering, vergunningen, sprekers, muziek, organisatie etc). 

Lees meer Lees minder