The Tipping Point logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 991.73

308 donateurs

The Tipping Point

De stichting The Tipping Point heeft ten doel:

  1. het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

The Tipping Point tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten.

De donaties worden ingezet voor het project The Pollinators. Dit project heeft als doelstelling de algehele gezondheid van bestuivende insectensoorten te bevorderen, alsmede het belang van bestuivers voor onze voedselproductie te onderstrepen bij een brede groep mensen.

Website: http://www.thetippingpoint.nu