Vrienden van Hope Flowers logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 125.41

9 donateurs

Vrienden van Hope Flowers

De vrienden van Hope Flowers vormen een kring van mensen die de missie van Hope Flowers School & Community Center onderschrijven: vredesonderwijs, democratisering en community building, en het bieden van goed onderwijs aan alle kinderen - ook getraumatiseerde en gehandicapte kinderen waarvoor extra moeite gedaan moet worden. Uitsluiting is geen optie. 

We vinden het belangrijk dat de Hope Flowers School (financieel) ondersteund wordt - dat is onze eerste taak. 

Donaties worden besteed aan het bijdragen voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus, om gehandicapte leerlingen en leerlingen die wat verder van de school wonen, te kunnen ophalen en weer thuisbrengen. 

 

Website: http://www.vriendenvanhopeflowers.nl