Rabobank Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 107.84

12 donateurs

Rabobank Foundation

​Samen sterk.

Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabo Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Financieel én door de inzet van onze expertise en ons netwerk.

Zo werken we in 21 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika samen met coöperaties van boeren. Spaar- en krediet coöperaties en producentenorganisaties - bijvoorbeeld van koffie- of melkveeboeren - helpen wij efficiënter en professioneler te worden. Zo kunnen zij hun leden beter helpen en worden zij op termijn zelfredzaam.

In Nederland steunen we sociale ondernemers die kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn we partner van initiatieven op het gebied van financiële zelfredzaamheid.

Website: https://www.rabobankfoundation.nl