Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 29.94

6 donateurs

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer wil de armste bevolking in ontwikkelingsland Nepal ondersteunen, op sociaal, educatief, economisch en maatschappelijk gebied. Bij deze ondersteuning speelt ook hygiëne een grote rol. Op dit moment wordt er door de stichting bijvoorbeeld geld ingezameld om in een bergdorpje in Nepal (Tobang) alle dorpsbewoners van schoon drinkwater te voorzien. Er wordt daarvoor gewerkt aan 33 regenwateropvangtanks, zodat alle families water voor hun huis kunnen krijgen. Nu moeten deze families vaak nog uren lopen naar een bron, waar hoogstwaarschijnlijk geen schoon water is en soms - met name buiten het regenseizoen - zelfs helemaal geen water. Ook wannneer dit project is afgerond wil de stichting graag nog  doorgaan om dit zeer arme dorp te helpen bij het verbeteren van hun gehele levensstandaard op alle gebieden. 

Website: http://www.nepalbenefietaalsmeer.nl