Pax Kinderhulp logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 251.99

51 donateurs

Pax Kinderhulp

Kinderen leven door allerlei oorzaken zoals oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in moeilijke omstandigheden en missen de mogelijkheid eens écht onbezorgd kind te zijn en te zien dat het ook anders kan. Pax Kinderhulp komt op voor deze, door oorlog en natuurrampen, sociaal zwakkere kinderen in Europa. Dit doet de stichting door:

Kinderen een vakantie te geven bij Nederlandse gezinnen 
Goederen te transporteren naar vluchtelingenkampen
Projecten in het land van herkomst van de kinderen zelf

 

Website: https://paxkinderhulp.nl/