Stichting Hope Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,537.18

484 donateurs

Stichting Hope Nederland

Stichting HoPe Cusco – Peru

Stichting HoPe ondersteunt de zelfontwikkeling van indiaanse gemeenschappen in het Peruaanse Andesgebergte. De indiaanse dorpen liggen allemaal rond de 4000 meter hoogte, het is er erg koud en de leefomstandigheden zijn er erg hard.
Op deze hoogte groeien alleen nog aardappelen en een paar inheemse knolgewassen. Het voedselpatroon van de hooglandindianen is erg eenzijdig en mensen worden vaak ziek vanwege de geringe weerstand die zij op kunnen bouwen.
Hope ondersteunt projecten van de lokale bevolking, projecten die er op gericht zijn om  zichzelf binnen haar eigen dorpen en via haar eigen organisatiestructuur te ontwikkelen. Uitgangspunt zijn de eigen cultuur en de eigen taal van de mensen.
Het belangrijkste is echter dat de projecten van de mensen zelf uitkomen, zij komen met ideeën en vragen HoPe hen te ondersteunen bij de uitvoering daarvan.
Het belangrijkste programma van HoPe is het onderwijs. HoPe is in 1997 een groot onderwijsprogramma gestart met als doel het onderwijs in de indiaanse bergdorpen te verbeteren. Het programma wordt uitgevoerd samen met de bewoners van de comunidades (indiaanse gemeenschappen) en het ministerie van onderwijs. Het eerste project omvatte 10 kleuterscholen en 10 lagere scholen. Uit dit project is de eerste indiaanse middelbare school van Peru voortgekomen. Ondertussen doen 165 scholen in de berglanden mee aan het programma. 
 
Ondervoeding is een groot probleem in de hooglanden van Peru, 25% van de kinderen is chronisch ondervoed. Voedselzekerheid is dan ook een belangrijk aspect dat samen gaat met de ontwikkeling van de berggemeenschappen. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Via de scholen leren de kinderen en ouders groentes te verbouwen in kassen. Samen met de bevolking zijn tientallen groentekassen gebouwd, zowel op school als bij de mensen thuis. Wat de leerlingen op school leren wordt zo thuis in de praktijk gebracht.

In  samenwerking met het ministerie van gezondheidszorg heeft HoPe een medische post opgericht waar de bewoners van negen indiaanse gemeenschappen met hun gezondheidsproblemen terecht kunnen. Voorheen moesten zij uren tot dagen lopen om in een medische post buiten hun eigen regio behandeld te worden. Hier ontvingen zij vaak een slechte behandeling, de discriminatie naar de indianen toe is in Peru nog altijd erg groot. Nu hebben de hooglandindianen een eigen medische post waar zij op gepaste wijze behandeld worden.

In Cusco ondersteunt HoPe al jaren het brandwondencentrum voor kinderen. HoPe verzorgt dagtherapie en nabehandeling brandwonden. Het verblijf op de afdeling is hierdoor voor de kinderen een stuk aangenamer en de fysiotherapie voorkomt dat kinderen rare vergroeiingen aan hun toch al pijnlijke wonden overhouden.
 
In alle programma’s werkt HoPe samen met de bewoners en met de lokale autoriteiten. Ook werkt HoPe samen met andere organisaties zoals Unicef en Plan International. HoPe werkt altijd mét en nooit vóór de mensen.

Website: www.stichtinghope.org


Lopende projecten van Stichting Hope Nederland

Noodprogramma Voedselvoorziening in verband met gevolgen Coronavirus

Stichting Hope Nederland

Doelbedrag € 1.500,00
Peru

Project Voedselvoorziening Stichting HoPe (Holanda Peru)
Het Coronavirus en de lockdown hebben onze doelgroep, de allerarmsten in
de berggebieden rond Cusco, weer op achterstand gezet. Volgens de WHO
zal het aantal slachtoffers van de honger na de pandemie veel groter zal zijn
dan het aantal zieken en doden door het virus. HoPe wil als noodprogramma
de voedselproductie in de inheemse bergdorpen ondersteunen. Met behulp
van reeds aanwezige groentekassen en schooltuinen, en uitbreiding daarvan
wil HoPe leerlingen en ouders stimuleren en begeleiden in de productie van
groentes en geneeskrachtige kruiden. Daarbij worden we o.a. geholpen door
het Internationaal aardappel instituut
Een aantal ex-leerlingen van onze scholen is afgestudeerd als technicus in de
de landbouwproductie, zij komen uit de streek en mogen, in tegenstelling tot
mensen van ons team in Cusco, de dorpen bezoeken. Zij kunnen het
programma van binnenuit organiseren en begeleiden.
Vanwege de lockdown, liggen de onderwijsprogramma’s van HoPe op dit
moment helaas grotendeels stil. Zodra het mogelijk is pakken we die natuurlijk
zo snel mogelijk weer op.
Zodra het kan gaat HoPe ook de naschoolse opvang in de achterstandswijken
van Cusco uitbreiden met meer openingsuren, meer ondersteunend personeel

en meer computers met internet. Ook willen we dan de kinderen binnen het
programma dagelijks een goede maaltijd geven.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Stichting Hope Nederland

Huiswerkbegeleiding in de Biblioteca van Kallpanchis

Stichting Hope Nederland

Doelbedrag € 1.500,00
Peru, Cusco

Dit project verzorgt naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding van kinderen in achterstandswijken van Cusco. Deze kinderen hebben thuis niet of nauwelijks de mogelijkheid en gelegenheid huiswerk te maken. Door deze begeleiding zijn de schoolresultaten van de betreffende kinderen aantoonbaar beter, dit vergroot de kans dat zij hun opleiding afmaken en daardoor een vervolgopleiding kunnen doen, en/of passend werk kunnen vinden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun familie boven de armoedegrens uit tillen.

Lees meer Lees minder