Stichting Hope Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,537.18

484 donateurs

Stichting Hope Nederland

In Cusco en in de bergdorpen in de omgeving organiseert HoPe projecten voor onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, op verzoek van en in samenwerking met de bevolking en de overheid. 

Website: www.stichtinghope.org


Lopende projecten van Stichting Hope Nederland

Noodprogramma Voedselvoorziening in verband met gevolgen Coronavirus

Stichting Hope Nederland

Doelbedrag € 1.500,00
Peru

Project Voedselvoorziening Stichting HoPe (Holanda Peru)
Het Coronavirus en de lockdown hebben onze doelgroep, de allerarmsten in
de berggebieden rond Cusco, weer op achterstand gezet. Volgens de WHO
zal het aantal slachtoffers van de honger na de pandemie veel groter zal zijn
dan het aantal zieken en doden door het virus. HoPe wil als noodprogramma
de voedselproductie in de inheemse bergdorpen ondersteunen. Met behulp
van reeds aanwezige groentekassen en schooltuinen, en uitbreiding daarvan
wil HoPe leerlingen en ouders stimuleren en begeleiden in de productie van
groentes en geneeskrachtige kruiden. Daarbij worden we o.a. geholpen door
het Internationaal aardappel instituut
Een aantal ex-leerlingen van onze scholen is afgestudeerd als technicus in de
de landbouwproductie, zij komen uit de streek en mogen, in tegenstelling tot
mensen van ons team in Cusco, de dorpen bezoeken. Zij kunnen het
programma van binnenuit organiseren en begeleiden.
Vanwege de lockdown, liggen de onderwijsprogramma’s van HoPe op dit
moment helaas grotendeels stil. Zodra het mogelijk is pakken we die natuurlijk
zo snel mogelijk weer op.
Zodra het kan gaat HoPe ook de naschoolse opvang in de achterstandswijken
van Cusco uitbreiden met meer openingsuren, meer ondersteunend personeel

en meer computers met internet. Ook willen we dan de kinderen binnen het
programma dagelijks een goede maaltijd geven.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Stichting Hope Nederland

Huiswerkbegeleiding in de Biblioteca van Kallpanchis

Stichting Hope Nederland

Doelbedrag € 1.500,00
Peru, Cusco

Dit project verzorgt naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding van kinderen in achterstandswijken van Cusco. Deze kinderen hebben thuis niet of nauwelijks de mogelijkheid en gelegenheid huiswerk te maken. Door deze begeleiding zijn de schoolresultaten van de betreffende kinderen aantoonbaar beter, dit vergroot de kans dat zij hun opleiding afmaken en daardoor een vervolgopleiding kunnen doen, en/of passend werk kunnen vinden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun familie boven de armoedegrens uit tillen.

Lees meer Lees minder