Stichting Hope Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,149.28

349 donateurs

Stichting Hope Nederland

In Cusco en in de bergdorpen in de omgeving organiseert HoPe projecten voor onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, op verzoek van en in samenwerking met de bevolking en de overheid. 

Website: www.stichtinghope.org


Lopende projecten van Stichting Hope Nederland

Huiswerkbegeleiding in de Biblioteca van Kallpanchis

Stichting Hope Nederland

Doelbedrag € 1.500,00
Peru, Cusco

Dit project verzorgt naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding van kinderen in achterstandswijken van Cusco. Deze kinderen hebben thuis niet of nauwelijks de mogelijkheid en gelegenheid huiswerk te maken. Door deze begeleiding zijn de schoolresultaten van de betreffende kinderen aantoonbaar beter, dit vergroot de kans dat zij hun opleiding afmaken en daardoor een vervolgopleiding kunnen doen, en/of passend werk kunnen vinden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun familie boven de armoedegrens uit tillen.

Lees meer Lees minder