Animal Freedom logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 341.35

32 donateurs

Animal Freedom

De Stichting heeft ten doel:

• het misbruik van dieren te bestrijden en te voorkomen door het stimuleren van diervriendelijke, ecologisch verantwoorde en kleinschalige alternatieven voor de productie en consumptie van vis, vlees en zuivel;
• het bevorderen van de juridische en publieke erkenning van de vrijheid om zich natuurlijk te kunnen gedragen als basis voor dierenrechten. Het middel daartoe is het informeren van het publiek over de levensomstandigheden van dieren en over aspecten van dierenrechten.

Organisatie:

De Stichting Animal Freedom kent in het bestuur een vacature en 2 onbezoldigde bestuursleden: Bert Stoop, Tini Kammer. Tientallen vrijwilligers vertalen teksten in allerlei talen om via Internet duidelijk te maken dat het voor dieren een grondrecht is om in zoveel mogelijk vrij en op een natuurlijke manier te leven.
De Stichting wordt door de Belastingdienst in Den Bosch erkend als instelling zoals bedoeld in artikel 24 Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling.

Missie Animal Freedom Stichting:

Een eind maken aan de intensieve veehouderij over de hele wereld en het opnemen van vrijheid als grondrecht voor dieren in de Nederlandse grondwet. Het voorkomen van misbruik van dieren door mensen internationaal te wijzen op oneigenlijke redenen van diergebruik.

Activiteiten Animal Freedom Stichting:

Het beheren van de website Animal Freedom (http://www.animalfreedom.org/) en het steunen van alle organisaties waar ook ter wereld die voor dieren opkomen via vrijwilligerswerk.

Website: http://www.animalfreedom.org/