Bona Baana logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 99.99

13 donateurs

Bona Baana

Bona Baana werkt voor kansarme jongeren in Oost Afrika. We hebben vaste projectpartners die we helpen met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de wensen en behoeften van de mensen zèlf, die een grote kans van slagen hebben! Hier haakt Stichting Bona Baana graag op in. We hebben een band met zes projectpartners in Uganda, Rwanda, Tanzania en Kenia. Naast daadwerkelijke ondersteuning met geldelijke middelen en knowhow is het van cruciaal belang dat we als twee verschillende culturen van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren, iets dat in de traditionele ontwikkelingshulp vaak onvoldoende gebeurt. Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van het leven van een groep mensen en tevens respect hebben voor mens én milieu. Onze projectpartners werken met straatkinderen, aidswezen, drop-outs, tienermoeders, jonge weduwen en kindgezinnen.

 

 

Mirembe girls in Kampala en Nsanvu Bukoba
Een van de zes partnerorganisaties in Oost Afrika is Miremebe-girls in Kampala. Een
project voor tienermoeders. Jonge meiden blijven in Afrika een kwetsbare groep ivm armoede, aids en natuurlijk de ongelijkheid tussen man en vrouw. In 2001 startte Lydia Kamya het Mirembe-girls trainingcentre met als doel jonge meiden een beroepstraining aan te bieden. Lydia Kamya is een inspirerende vrouw, die na haar pensionering haar hart volledig heeft gegeven aan het vergroten van kansen voor jonge meiden.

 

Lydia: “De jongeren en vooral de meiden moeten leren dat ze zelfstandig hun leven vorm kunnen geven. Ze moeten de kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot onafhankelijke volwassenen met verantwoordelijkheidsgevoel. Als een jonge meid een vak kan leren, zal ze niet op haar vijftiende haar eerste kind krijgen en op haar achttiende aids.”

 

 

Het trainingscentrum ligt in een sloppenwijk aan de rand van Kampala. De eerste jaren was het echt het hoofd boven water houden en konden de trainers niet altijd betaald worden. Door inzet en motivatie kwam er een kookcursus, computertraining, een naaitraining en een opleiding tot kleuterleidster voor zo’n 120 jonge meiden. Nu, mede met ondersteuning van Bona Baana, is er ook een kliniek, een basisschool en gaan gezondheidswerkers de buurt in voor moeder- en kindzorg. Het project loopt goed en wij zijn trots op deze partner.

 

 

45 km ten oosten van Kampala ligt NSANVU Bukoba, het geboortedorp van Lydia. In dit landelijke gebied zijn nauwelijks voorzieningen. De armoede is groot, scholen zijn ver weg en er is geen gezondheidszorg. Als organisatie realiseerde Mirembe zich dat er voor de kinderen, de grootmoeders, de jongeren iets gedaan moest worden in deze kansarme situatie. En net als 8 jaar geleden in Kampala, zijn ze begonnen met een stuk land klaar te maken. Hier zijn de bewoners van het dorp meteen bij betrokken. Er is begonnen met de bouw van 2 lokalen voor een basisschooltje dat al door 150 kinderen bezocht wordt. Op de zaterdagen gaan trainers naar het dorp om jongeren kookles en gezondheidsvoorlichting te geven. Het is hier nog heel normaal dat een meisje van 12 uitgehuwelijkt wordt, gewoonweg uit armoede! Ook is er een begin gemaakt met het opzetten van een gezondheidspost en in de toekomst zullen hier ook de kinderen gevaccineerd worden.

Website: http://www.bonabaana.nl