ChildsLife logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 131.10

23 donateurs

ChildsLife

ChildsLife International zet zich wereldwijd in voor kwetsbare kinderen zoals weeskinderen, straatkinderen, kinderen in tehuizen en kinderen die in extreme armoede opgroeien. Door het bieden van praktische hulp op het gebied van onderwijs, voedsel, hiv/aids-zorg, schoon water en onderdak voor duizenden kinderen per maand, opent ChildsLife de deur naar een toekomst zonder armoede.

ChildsLife biedt onderwijs met schoollunches, bouwt scholen, legt drinkwatersystemen aan en verstuurt transporten met hulpgoederen naar kindertehuizen, scholen en gezinnen. ChildsLife heeft in Roemenië naschoolse opvangcentra opgezet voor werkende ouders en een babyproject opgestart, met als doel het afstaan van pasgeboren baby's te voorkomen. In de sloppenwijken in Nairobi heeft ChildsLife een hulpprogramma opgezet voor HIV besmette moeders.

ChildsLife werkt nauw samen met de lokale bevolking, vraagt hen waar behoefte aan is en welke oplossing we kunnen bieden. Hiermee motiveren we de lokale bevolking zich samen met ons in te zetten om kinderen een betere toekomst te geven.

Website: http://www.childslife.nl