Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 
Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. 
Gemiddeld kost deze begeleiding €2.500 per jaar (gemiddelde kosten per hbo/wo student per jaar). 
Dit geld is bestemd voor begeleiding en financiering van studie gerelateerde kosten zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten.

Het UAF is er vooral voor de student die het moeilijk heeft. De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. 
Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud.

Het UAF biedt ook begeleiding door professionele studiebegeleiders en arbeidsconsulenten. Wij adviseren vluchtelingen bij hun studiekeuze en maken het financieel mogelijk om hun taalkennis en studievaardigheden verder te vergroten. 
Wanneer een vluchteling eenmaal studeert aan een hoger onderwijsinstelling coacht de UAF studiebegeleider waar nodig en onderhoudt de contacten met decanen en docenten. 
De UAF arbeidsconsulent begeleidt de vluchteling in het laatste traject van zijn studie naar de arbeidsmarkt met sollicitatietrainingen en 
netwerkbijeenkomsten met werkgevers. Gemiddeld neemt dit traject zes jaar in beslag.

Veel vluchtelinge studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. 
Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In 2016 begeleidde het UAF 2.463 vluchtelingstudenten. In 2015 nam het UAF 550 nieuwe studenten aan. In 2016 steeg dat aantal tot 951. Van het aantal nieuwe studenten was in 2015 51% van Syrische afkomst. In 2013 was dat percentage nog 8%. 
Op termijn verwacht het UAF mogelijk een verdubbeling van het aantal aanvragen voor begeleiding. Om deze groei te kunnen faciliteren is een substantiële stijging van de inkomsten nodig.

Doelbedrag van dit project

€ 2.500,00,-

100%

Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 
Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Gemiddeld kost begeleiding van vluchtelingstudenten €2.500 per jaar/student (gemiddelde kosten per hbo/wo student per jaar). 
Dit geld is bestemd voor begeleiding en financiering van studie gerelateerde kosten zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computer 
en reiskosten.

Project locatie

Nederland

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Elke donatie maakt verschil. Bekijk hoe jij kunt helpen.

Laat vrienden of bekenden helpen.

Laat vrienden of bekenden weten dat ze dit project kunnen helpen door een boek te bestellen via YouBeDo en daarbij dit project te kiezen.

Koop al je boeken bij YouBeDo.

Koop voortaan al je boeken bij YouBeDo. In de miljoenen beschikbare titels zit altijd wel een geschikt boek dat het lezen meer dan waard is.

YouBeDo Boeken

Geef een YouBeDo boekenbon.

Ben je op zoek naar een cadeau waarmee je iemand een enorm plezier doet en tegelijkertijd de wereld een stukje beter maakt?

Bekijk de boekenbonnen